Başsağlığı mesajı

Karacaahmet Sultan Dergahı Dergisi

Karacaahmet Sultan Dergahı yayın organı olan “Karacaahmet Sultan Dergahı Dergisi” Ekim 2014 sayısında Avusturya’da Alevilik Dersleri konusuda yer aldı.

Hızır Yoldaşınız Olsun!

Avusturya’da Alevilik dersleri hususunda doğru ve yetkili ağızdan bilgileri sizler için „Avusturya’da Alevilik Dersleri“ başlıklı yazı dizisiyle aktarmaya çalıştık. Alevilik...

Asimilasyona dur demenin başat yolu Alevilik Dersleridir!

Alevilik derslerinde gelinen son sürece yönelik ALEVI Eğitim Dairesi (Schulamt) Başkanı Ertürk Maral, Alevilik Ders öğretmenleri ve katkı sunan Canlarla...

Derslere katılan çocuklarımız çok istekli ve heyecanlılar

Avusturya’da Alevilik Dersleri konusunda siz değerli Canlara doğru bilgilerle donatmak, Derslerin içeriği ve sunumu hakkında görüş sunmak için ALEVI Eğitim...

Alevilik derslerinde Alevilik öğretiliyor elbette

Alevilik derslerinde gelinen son sürece yönelik ALEVI Eğitim Dairesi (Schulamt) Başkanı Ertürk Maral, Alevilik Ders öğretmenleri ve katkı sunan Canlarla...

„Bismi Şah Allah Allah“ diyerek Alevilik Derslerimize başlıyoruz

„…İlk dersimize Dedelerimizin çerağ ve lokma duaları ile Bismi şah Allah Allah diyerek başladık. Dedelerimin sundukları o gülbenkler bana daha...

„Avusturya’da Alevilik Dersleri“ konulu yazı dizisi

Avusturya Devleti tarafından Alevi inancının yasal olarak kabulü ardından artık okullarda Alevilik dersleri verilmeye başlandı. 2014/2015 Eğitim ve öğretim yılında...