2 Temmuz 1993 Sivas katliamı

Sivas katliamının üzerinden geçen 19 yıl acılarımızı dindirmemiş, aksine daha da katmerlemiştir.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı

.

Sivas katliamının üzerinden geçen 19 yıl acılarımızı dindirmemiş, aksine daha da katmerlemiştir. Sivas katliamı sanıklarının gereken cezalara çarptırılmamaları bir yana, devletin içindeki belirli odaklar tarafından, kollanıp korunduğu iyice belirginleşmeye başlamıştır. Katilleri zaman aşımı yoluyla salıvermek, insanlığın vicadanını sızlatmış ve hala sızlatmaktadır.

Bu somut gerçekler başta Aleviler olmak üzere, insanlık onurunu savunan tüm kesimler için ders verici niteliktedir. Bu dönem ayrılıkları değil, insandan yana tüm kesimlerin bir araya gelmesini ele ele vermesini gerektirmektedir.

Hele hele biz Alevilerin ortak acılarda tek bir ses çıkarması zorunluluğun dahi ötesinde bir durumdur. Bu nedenle, Avusturya’da yaşayan Alevilerin inanç kurumu olan, Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVİ), tüm Alevileri ortak istemlerde birlikte hareket etmeye, ortak ses çıkarmaya çağırmaktadır.

Ortak ses çıkarılmasını engellemek isteyenlere karşı da uyanık olmalıyız. Onların dilleri birlik dili değil zehir dilidir. Alevilerin ayrılıklarından medet ummaktadırlar. Alevilerin kurumlarının ayrı olması, birbirleriyle birlikte hareket etmelerini engellememelidir. Kurumsal ayrılıkları kullanarak ortak ses çıkarmayı engelleyenler büyük vebal altındadırlar.

Biz Avusturya Alevileri dün olduğu gibi, bu yılda Madımak’ın önünde haklı tepkimizi göstereceğiz. 2 temmuz 2012’de gene Madımak’ta olacağız. Sivas Katliamı davasının bitmediğini dünyaya haykıracağız. Bizlerin ayrılıklarını birilerinin kullanmalarına izin vermeyeceğiz.

Hep birlikte TBMM’den Sivas Katliamını araştırma komisyonu kurmasını talep edeceğiz.

Sivas katliamının insanlık suçu olduğu, bu kapsamda işlem görmesini talep edeceğiz.

Alevilere eşit yurttaşlık haklarının verilmesini talep edeceğiz.

Biz dünyada yaşayan bütün Alevilerin ortak sorunlarında birlikte hareket etmesini talep edeceğiz.

.

Saygılarımızla

.

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVİ) adına

Genel Başkan

Kazım GÜLFIRAT