Cemevleri ibadethanemizdir!

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi vermiş olduğu karar ile Alevilerin dini inanç ve kanaatlerini ifade etmelerini ve inancının gereğini yerine getirmesini engellemeler kabul edilir bir durum değildir…

Değerli Canlar,

Bilindiği üzere CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Meclis’te cemevi açılması talebine Diyanet işlerinin fetvasına uyarak “Cemevi ibadethane değildir” diyen TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten sonra şimdi de Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, tüzüğündeki “cemevlerini ibadet yeri olarak” nitelendiren ifadeler nedeniyle Ankara’da bulunan Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında açılan kapatma davasını reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay 7. hukuk Dairesi, cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane sayılamayacağını savunurken, karar gerekçesinde ‘tekke ve zaviye’ler ile Diyanet’in kuruluş ve görevlerini düzenleyen yasalara dayandırdı.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi vermiş olduğu karar ile geleneği sürdürmüş “Cemevi ibadet yeri değildir” fetvasına uygun hareket etmiştir.


Cemevleri ibadethanemizdir!

 

Her toplumun kendine göre bir inancı ve ibadet biçimleri vardır. Bunu da toplumların kendileri belirler. Devletler ise inancı anayasalarında, inanç ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde, yasal güvenceye alarak toplumların kendilerine bırakırlar. Yasalarla yurttaşlarının dini inanç ve kanaatlerini ifade etmelerini ve inancının gereğini yerine getirmesini engellemeler kabul edilir bir durum değildir.

Tüm yasaklara, ayrımcılığa ve inkârlara rağmen Alevi inancına sahip olan Canlar ibadetlerini asırlardır Cemevi’nde yapmıştır. Cemevleri ibadethanemizdir! Yargıtay’ın cemevlerinin ibadethane olmadığı ilişkin vermiş olduğu kararı kınıyoruz.

25-30 Milyona yakın Alevinin yaşadığı varsayılan Türkiye Cumhuriyeti‘nde Alevilik inancı halen daha yok sayılmakta vede Cemevleri resmi ibadethane statüsüne kavuşmamış iken yaklaşık 80.000 yakın Alevinin yaşadığı yeni Anavatanımız olan Avusturya Cumhuriyeti Alevileri inanç olarak Devlet düzeyinde Anayasal olarak tanıyan dünyada ilk ülke olmuştur.

Sonuç olarak biz Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu olarak Hükümet üyeleri ve Yargı Makamlarının Alevilik tarifi yapmak ve Alevilerin ibadetini, ibadethanelerini yok sayıp inkar etmek yerine, Avusturya örneğinde olduğu üzere Alevilerin ve diğer inançsal toplulukların gasp edilen haklarını, inanç özgürlüğü kapsamında yer alan özgürlüklerini iade etmesini umuyoruz.

 

ALEVI Kurumu

27.07.2012