Ucube Zihniyetler

Hoşgörü, sevgi temeline dayalı olan Alevi İnancı ve bu inanç uğrunda rızalıklarıyla hizmet sunan kişi ve Kurumlara yönelik inkâr ve nefret politikasına her geçen gün yenileri eklenmektedir.

.

UCUBE ZİHNİYETLER

.
Değerli Canlar,

Tarih boyunca hoşgörü ve sağduyuları ile hareket ederek kardeşçe ve barış içerisinde yaşamayı kendilerine Rehber eylemiş Alevilere yönelik bir süreden beri bilinçli bir şekilde provakatif söylemler ile tahrik etme amacı güdüldüğüne şahit olmaktayız.

Bilindiği üzere CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Meclis’te cemevi açılması talebine TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından “Cemevi ibadethane değildir” gerekçesiyle olumsuz cevap verilmiş ve sonrasında Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ise, tüzüğündeki “cemevlerini ibadet yeri olarak” nitelendiren ifadeler nedeniyle Ankara’da bulunan Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında açılan kapatma davasını reddeden yerel mahkeme kararını bozmuştu. Ardından Malatya’nın Doğanşehir İlçesine bağlı Sürgü Beldesinde Alevi yurttaşların Ramazan ayında oruç tutmadıkları için evlerine saldırı gerçekleştirilmişti.

Hoşgörü, sevgi temeline dayalı olan Alevi inancı ve bu inanç uğrunda rızalıklarıyla hizmet sunan kişi ve Kurumlara yönelik inkâr ve nefret politikasına her geçen gün bir yenisi eklenmektedir.

Son olarakta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının katıldığı bir televizyon Proğramında Karacaahmet Cemeviyle ilgili olarak „O cem evi bir ucube olarak yapıldı“ söylemi Başbakanın, Hükümetin farklı inanç ve görüşlere yönelik yürüttüğü açılımlardaki samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya çıkartmıştır. Bir ülkenin Başbakanı ve onun Hükümetine düşen asıl görev Alevilere yönelik provokatif söylemler yerine Aleviliği Anayasal yasal güvence sağlayarak, Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması olmalıdır. Öyleki Alevi örgütlerinin, Alevilerin İbadethaneleri olan Cemevleri konusundaki ortak talepleri ortadır.

Yüzyıllardan beri Anadolu topraklarında barış ve kardeşlik içerisinde yaşayan Alevilerin inançları yok sayılmakta ve Cemevlerimize ülkenin Başbakanı tarafından „Ucube“ diye hitap edilmekte iken yaklaşık 80.000 yakın Alevinin yaşadığı Avusturya Cumhuriyeti‘nde biz Alevilerin inanç olarak Devlet düzeyinde Anayasal olarak tanınması Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere Alevilerin yaşadıkları diğer ülkelere örnek teşkil etmelidir.

Başbakanı, kin, nefret ve mezhepçi söylemlerinden ötürü kınıyor, asıl ucubenin toplumda ayrımcılığı körükleyen bu zihniyet olduğuna dikkat çekiyoruz.

ALEVI Kurumu adına

Kazım Gülfırat