7 Ekim’de Ankara’da Canlar Bir olacak!

ALEVI Kurumu olarak, 7 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da Sıhhiye Meydanında düzenlenecek „Laik Demokratik Türkiye için Eşit Yurtdaşlık Mitingi“ ne alanlara inecek Alevi canlarımızın tüm haklı taleplerini destekliyor, onlarla birlikte ve onların yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Türkiye toplumunun tümünün iktidarıyım diyen Hükumet, ülkenin 1/3 ini oluşturan Alevi Toplumunu görmezden gelmekte, toplumumuzun haklarını teslim etmekte hala ayak diremektedir. Konu Aleviler olduğunda uygulamak zorunda olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını dahi uygulamamaktadır. Aleviler bin yıldan fazla bir süredir yaşadığı topraklarda eşi görülmemiş bir ayrımcılık , yadsıma ve asimilasyon politikasına maruz kalmaktadırlar.

 

Biz Avusturya Alevileri’nin 30 – 40 yıldır yaşadığı Avusturya’da eşit yurttaşlık temelinde ulaştığı hakların tek bir tanesi bile, bizlerin ana vatanı olan Türkiye’de teslim edilmemektedir.

  • Nüfusunun sadece %1’nin Alevi olduğu, yaklaşık 80.000 Alevinin yaşadığı Avusturya’da Cemevleri diğer tüm ibadethanelerle, Kilise, Sinagog ve Camiyle eşit statüde ibadethane olarak tanınmaktadır.
  • Alevilik devletçe tanınan inançlar arasında yerini almıştır.
  • Üniversitelerde Alevilik Dersleri öğretmenliği yetiştirecek ders planlarının biz Alevilerce yapıldığı, derslerin gene Alevi Öğretim Görevlileri tarafından verildiği yüksek lisans programı başlamıştır.
  • Alevilerce kutsal sayılan günler okullarda Alevi öğrenciler için resmi tatil olarak kabul edilmiştir.
  • Okula giden öğrenciler inanç hanelerine Alevi yazdırma hakkına kavuşmuş ve yazdırmaktadırlar…
  • Hakka yürüyen canlar, cemevlerinde yapılan erkanla ebedi yolculuğuna uğurlanmakta ve devlet tarafından tahsis edilmiş bulunan Alevi Mezarlığına defin edilmektedir..

 

Tüm bu haklar nüfusunun sadece % 1 i Alevi olan ülkede ulaşılan haklardır. Bu haklara kavuşan Alevilerin Avusturya devletine saygısı azalmamış bilakis artmıştır. Cemevleri ibadethane statüsüne kavuştuğu için ne kiliseye ne de camiye giden cemaatte bir azalma olmamıştır.

Biz Avusturya Alevileri, Türkiye’de eşit yurttaşlık hakları için alanlara inen Alevi canlarımızın tüm haklı taleplerini destekliyoruz, onlarla birlikte olacağız. Onların yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Kendisine insanım diyen herkesi, biz Alevilere karşı sürdürülen bu insafsızlığa ses çıkarmaya, 7 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da Sıhhiye Meydanında olmaya çağırıyoruz. O gün tüm insanları “Hepimiz Aleviyiz, Hepimiz İnsanız” demeye çağırıyoruz.

 

ALEVİ Kurumu