34.yılında Maraş katliamı

Viyana, 18.12.2012


Maraş katliamının üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen, katliamın gerçek failleri hal gün ışığına çıkarılmadı. Öyleki bazı tetikçiler ülkenin parlamentosunda Milletvekili dahi oldular.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in çekmecesinden çıkan gizli notta, bu katliamın nerelerden organize edildiğine dair net ip uçları vardı. Bunun üzerine gidilmedi. Tarihle yüzleşmek istediğini her ortamda açıklayan bugünkü iktidarın elinde bu katliam dosyalarını yeniden açarak, katliamın gerçek faillerini bulma olanağı mevcuttur. Göstermelik davalarla kapatılmaya çalışılan Maraş Katliamı, Alevilerin yüreklerinde hala bir kor olarak durmaktadır. Insanlık dışı bir kırıma uğrayan Alevi Toplumunun içindeki bu kor, dava dosyası yeniden açılmadan, katliamın gerçek organizatörleri bütün failleriyle birlikte ortaya çıkarılmadan küllenmeyecektir.

Katliam sonucu Maraş’ta oluşan demografik değişim çok önemli ipuçları vermektedir. Özellikle ticaret erbabının el değiştirmesi soru işaretlerini artırmaktadır. Alevilerin işyerleri yağmalanırken, Alevi olmayanların işyerlerine zerre kadar zarar gelmemesi düşündürücüdür.

Tüm yeni veriler, gelişmeler gözönüne alınarak davanın yeniden açılması ve TBMM de araştırma soruşturma komisyonu kurulması önem arzetmektedir. İnsanlığa karşı işlenen bu tür suçlarda zaman aşımının kaldırılması, uygar dünyada yer almanın ön koşuludur. Türkiye’nin geleceğine daha  umutla bakabilmesi ancak ilk etapta yakın geçmişindeki bu ayıplardan kurtulması ile mümkündür. Kendisini değişik hallerde gösteren, zaman zaman sözlü, zaman zaman şiddet olarak, Alevifobya bir insanlık suçudur. Alevilere yönelik ayırımcılık Alevifobya kapsamına alınmalı, buna karşı gereken yapılmalıdır. Alevifobyanın insanlık suçu olarak yasal düzenlemlerde yerini alması TBMM’yi göreve çağırıyoruz.

Bu insanlık dışı kırımı 34. yılında bir kez daha lanetliyor, Hükumeti, Savcıları ve TBMM yi bu katliamı bütün yönleriyle aydınlatmaları için göreve çağırıyoruz.

 

Alevi – Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu

Basın Bürosu