27 Şubat 2013 Medeniyetler İttifakı’na yönelik açık çağrımız!

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Recep Tayip Erdoğan’ın Avusturya‘da “Medeniyetler İttifakı” programı çerçevesinde yapacağı ziyaret öncesi kurumumuz Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumunun Avusturya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer ve T.C. Başbakanı Tayip Erdoğan’a yönelik çağrısı ektedir.

Viyana, 24 Şubat 2013

.

Avusturya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer’e
.

Avusturya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer,

Avusturya Federal Cumhuriyetinin sınırları içerisinde, yeni Anavatanımızda, yaklaşık olarak 40 yıldır yaşıyoruz. Avusturya Federal Cumhuriyeti bugün nüfusunun sadece % 1 inin Alevi olduğu, yani 80.000 Alevinin inancı olan Aleviliği 16 Aralık 2010 tarihinde tanıyarak bir ilki gerçekleştirdi. Alevilerin Avusturya Federal Cumhuriyetinin eşit yurttaşları olduğunu tüm dünyaya beyan etti. Biz Alevilere bu haklarımızı tanıyan Avusturya Federal Cumhuriyetine teşekkür ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, sizleri ziyaret edecek, bir medeniyetin sözcülüğünü üstlenmiş T.C. Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN, biz Alevilerin inancını nüfusunun % 30 unun Alevi olduğu ülkede yok saymakta ve İbadethanelerimiz olan Cemevlerimizi tanımamaktadır. Cemevlerinin ibadethane statüsünü almasına karşı ayak diremektedir.

Avusturya başta olmak üzere Avrupa`da her geçen gün Alevi toplumunun İnançsal olarak Eşit yurttaşlık Hakları kazanımlarının birbiri ardına geldiğini tespit ederken, bu gelișmelerin ters istikametinde olan Türkiye Cumhuriyeti`ndeki süreci üzüntüyle takip etmekteyiz.

Avusturya Federal Cumhuriyetinde 27 Şubat 2013 Çarşamba günü “Medeniyetler İttifakı” programı çerçevesinde ziyaret gerçekleştirecek olacak T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan gelecektir. Aşağıda Avusturya ve Türkiye’yi karşılaştırmalı olarak sizlerin bilgisine sunuyoruz:

80.000 (Nüfusun % 1’i) Alevinin yaşadığı Avusturya

25 Milyon (Nüfusun % 30’u) Alevinin yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti

Devlet her inanca eşit yaklaşmakta, hiç bir inancı ötekilemeyip ibadethanelerini yok saymamaktadır. Devlet ülkede yaşayan Alevilerinden vergi almasına rağmen sadece Sünniliği tanımakta. Alevileri tanımamaktadır.
Alevilik İnancı 16 Aralık 2010 tarihinden itibaren yasal inanç statüsüne kavuşmuştur. Alevilik İnancı resmi inanç statüsüne halen kavuşmamıştır.
Cem Evlerimiz ibadethane statüsündedir. Alevilerin İbadethanesi olan Cem Evlerimiz ibadethane statüsü verilmemektedir.
Alevi öğrenciler prosedürler bittiğinde, seçmeli Alevilik dersleri alacaklardır. Alevi öğrenciler Sünnilik derslerine katılmak zorundalar. Derse katılmayanlar, sınıf geçemektedirler.
Dört önemli Alevi İnanç günü okullarda resmi tatil statüsüne kavuşmuştur. Tek bir Alevi inanç günü tanınmamaktadır.
Üniversitede Alevilik dersleri  öğretmenleri yetiştirilmektedir. Üniversitede böyle bir program yoktur. Çünkü Alevilik tanınmamaktadır.

Nüfusunun % 30 unun inancını kabul etmemenin, ibadethanelerini tanımamanın, onlardan alınan vergilerle sadece bir inancın finansal olarak desteklenmesinin hangi medeniyetin Kabul edebileceğini gündeme getirmenizi böylelikle Aleviliği ve Alevilerin İbadethanesini yok sayan Recep Tayip Erdoğan’a Avusturya örneğini göstererek Medeniyet dersi vermenizi rica ediyoruz. Biz Alevileri eşit yurttaşları olarak gören, Avusturya federal Cumhuriyetine, Avusturya Halkına, sizin şahsınızda teşekkür ediyoruz.

 

Saygılarımızla

ALEVİ – Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu

 

T.C. BAŞBAKANI RECEP TAYİP ERDOĞAN’a

.

Sayın Başbakan, Avusturya Federal Cumhuriyetinde “Medeniyetler İttifakı” çerçevesinde görüşmeler yapmak üzere, bir medeniyetin temsilcisi sıfatıyla, buluncaksınız.

Öncelikle geldiğiniz ülke Avusturya’nın “medeni anlayışı” hakkında gözlemlerimizi size anlatmak istiyoruz:

Avusturya’ya, bu ülkeye bizler göçmen işçi olarak geldik. Burada yaşamaya ve yerleşmeye karar verdik. Pek çok ihiyaçlarımız yanısıra Aleviliğimizi, inançsal ihtiyaçlarımızı da gidermek istiyorduk. Bizim inancımız, sizin temsil ettiğiniz medeni anlayışta tanınmadığı için, kendi ülkemiz Türkiye’den en küçük bir destek alamadığımız gibi, engellerle karşılaştık. Çünkü sizin temsil ettiğiniz medeni anlayışta, sizin inancınızdan olmayanları yok saymak var. Politkacıların, yöneticilerin hangi inancın doğru olup olmadığına karar verme yetkisi var. Şurası ibadethane, burası değil deme hakkı var. Sizin medeni anlayışınızda hükumet üyelerinin, dini otorite olarak fetvalar verme yetkisi var.

Bulunduğunuz ülke Avusturya’da, herhangi bir hükumet üyesi ya da devlet yetkilisinin bir inanç hakkkında fetva vermesi suçtur. Bu tür bir cümle dahi sarf eden o görevini derhal terk etmek zorunda kalır. Nefret suçuyla hakkında soruşturma açılır. Bağımsız mahkemelerde yargılanır. Çünkü inanç özgürlüğü, temel hak ve hürriyetler kapsamında evrenseldir. Burada hiçbir hükumet üyesi; ne bakanlar ne de başbakan, şurası ibadet yeridir, şurası değildir deme hakkına ve yetkisine sahip değildir. İnanç gruplarının ibadet ettikleri yerin adı İBADETHANEDİR buranın medeni anlayışında. Sizin temsil ettiğiniz medeni anlayışta tanınmadığınız CEMEVLERİ burada yasal olarak ibadethane statüsündedir. Kiliseyle, Camiyle, Sinagogla aynı yasal haklara sahiptir.

Burada Aleviler için 4 önemli inanç günü resmen tatil olarak kabul edilmiştir.

Burada Alevilik dersi öğretmenleri üniversitede yetiştirilmektedir.

Burada Alevi İnanç Önderleri, papazla, hahamla, imamala aynı yasal haklara sahiptir.

Kısaca sayın Başbakan, yok saymak, tanımamak mı medeni anlayış yoksa tanımak, Eşit yurttaşlık haklarını sunup, içine alıp entegre etmek mi? Sahi hangisi medeni? Hangi Alevi İnanç günü resmi tatil olarak kabul edildi sizin medeni anlayışınızda?

Yukarıda Avusturya’nın ve sizin medeni anlayışınızı karşılaştırmalı olarak sunduk…

Kabul etsenizde, etmesenizde Cemevleri biz Alevilerin ibadethanesidir, ibadethanemizdir ve ibadethanemiz olarak kalacak, sayın başbakan…

 

ALEVİ- Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu