ALEVİ 1. Olağan Genel Kurulunu büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi

Avusturya Alevilerinin tek yasal temsilcisi Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu ALEVI 20 Nisan 2013 tarihinde birinci olağan Kurultayını gerçekleştirdi.

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVİ) nin tüm eyalet delegelerinin hazır bulunduğu Kurultaya saat 11’de Kerbeladan bu yana, yaşamlarını Hakk-Muhammed-Ali yolu ve insanlık uğruna feda edenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak başlanıldı. Saygı duruşunun ardından ALEVİ İnanç Toplumu prezidenti dede Murat Yeşilbaş tarafından Gülbank okunarak çerağ uyandırıldı. Duygulu anların yaşandığı Çerağ uyandırma hizmetinin ardından ALEVİ İnanç Toplumu prezidenti dede Murat Yeşilbaş konuşmasını yaparak, Genel Kurultayın İnancımız ve ALEVİ Kurumu adına hayırlara vesile olmasını diledi. Sonrasında Tirol Anadolu Alevileri Kültür Merkezi (TAAKM) Başkanı Ferdi Çelik tarafından üç deyiş okunarak Kurultay’ın açılış bölümü tamamlandı.

Gündem gereği Divan Kurulunun seçimine geçildi. ALEVİ İcra Kurulu tarafından Divana, Dede Hüseyin AYIK, Dede İlyas ile Nurettin ASLAN önerildi. Önerinin katılımcı delegelerin oy birliği ile kabulü üzerine Genel Kurul çalışmalarına başladı. ALEVİ İcra Kurulu Başkanı Kazım Gülfırat selamlama ve iki yıllık durum değerlendirme konuşmasında, “Çalışma arkadaşlarıma tanınma ve kurumsallaşma sürecindeki gösterdikleri olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğer bu sürede ufak tefek yanlışlıklarım olduysa özür dilerim” diyerek konuşmasını “Avusturya’dan doğan güneşi tüm dünya dikkatle izliyor. Yolumuz açık olsun. Bizler Aleviliği siyasete alet etmek için gelmedik, gelecek kuşaklara güzel bir miras bırakmak için geldik” diyerek tamamladı.

Kurultay konuların enine boyuna konuşulduğu, birbirlerinin dinlenildiği ve duygulu anların sıklıkla yaşanıldığı bir ortamda geçti. Bürokrasiden sorumlu Federal Başkan Yardımcısı Rıza SARI, Bürokrasi ile ilişkiler bürosunun çalışmalarını anlatarak, 8 Mayıs 2013 tarihinin önemine dikkat çekti. Rıza Sarı yaptığı konuşmasında „Hakk Erenlerin himmetiyle 8 Mayıs 2013 tarihi Avusturya’da ki Alevilik yasallaşma sürecinde son dönüm noktası teşkil edecektir. Bu doğrultuda 18000’e yakın Alevilik beyanını getiren kurumlarımıza ve onların emektarlarına teşekkür ederim. Özelliklede yıllarca emek verdikleri derneklerinden ihraç edilmeleri pahasına Alevi İnancından, öğretisinden vede duruşlarından ödün vermeyen Ali ONAT dedeme ve Derviş GERÇEK dedeme teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Finans Bürosunun çalışmlarını Federal Mali Sekreter Fazlı Temel tarafından katılımcı Delege canlara açıklandı. Gelir ve harcamaların tüm şeffaflığıyla ortaya konulduğu konuşmasında, mali sorunların nasıl aşılacağınıda belirterek önerilerini sundu.

Sorasında Federal Sekreteya ve Hukuk Bürosu adına, Federal Sekreter Cengiz DURAN çalışmalarını anlattı. Anayasa Mahkemesindeki savunma ve hak kazanma mücadelesinde kaç klasör dolu yazışmanın yapıldığını; kurum iç ve dış yazışmaların yanısıra Alevilik beyan toplama süreci ve işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği konusuda da açıklama yaptığı konuşmasını kurumsal yapılanmamızı 8 Mayıs sonrasına göre daha bir genişleterek uygun şekilde oluşturma çalışmalarına yönelik bilgi sunarak tamamladı.

Cenaze Fonu ve Mezarlıklar konusunda açıklamaları yapmak üzere kürsüye gelen Haydar Karataş, şu anda 400 üyeye ulaşıldığını, üyelik başvurularının yoğun olduğunu, Mezarlık yeri alımından sonra bu başvuruların daha da hızlandığını, şimdi her eyalette mazarlık yerleri alımı için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladığı sunumunda, ilk defa böyle duygulu, Alevi geleneğine uygun, konuların konuşulduğu bir Kurultay yaşadığını belirten Haydar Karadaş, tüm delegelere bu güzel başarılara imza atttıkları için teşekkür etti.

ALEVİ Eğitim ve Basın Bürosu çalışmalarına yönelik katılımcı delegeleri bilgilendirmek adına Ertürk MARAL ve Özgür ERDOĞAN kürsüye geldiler. ALEVİ Kurumu internet ve sosyal paylaşım sitesi Facebook verilerinin sunulduğu raporda, görsel ve yazılı medya alanındaki çalışmalardan da örnekler sunuldu.

ALEVİ Eğitim ve Basın Bürosu adına yapılan sunumda artık Avusturya Alevileri ALEVİ adında bir dergiye sahip olunulduğu belirtirek bu derginin manşeti ile Aleviliğin İçeriden ve Dışarıdan asimilasyonuna duruş setgilemek olduğu belirtildi. Aleviliğin sadece sünnileştirilmediği yada şiileştirilmediği aynı zamanda içeriden ocaklarımızı yok ederek, köklerinden koparılmaya çalışıldığı belirtildiği konuşmada, bunları yapan içimizdeki asimilsayonculara karşı duruş sergilemekte bizim görevimiz diyerek konuşmalarını eğitim bürosu alanına getirdiler.

Mevcut ön tanınma sonrası Alevilik Master programına başladıklarını belirten Maral orada verilen dersleri, öğretim görevlilerini ayrıntılarıyla katılımcı canlara açıkladılar. Dersler ve öğretim görevlilerinin seçiminin nasıl yapıldığı konusunda geniş açıklamlarda bulunan Maral, asıl işin 8 Mayıstan sonra başlayacağını ve ALEVİ Kurumunun temel ayağının eğitim olacağını belirterek, gerek ders planı gerekse ders kitapları konusunda Avrupa ve Türkiye’ deki Alevi kurumlarıyla iş birliği içinde olunacağı mesajını verdiler. Bu meseleleri bir komisyon kurarak çözeceklerini belirten Maral önmüzdeki yıllarda Türkiye’de artık Aleviliği yasal zeminde tanımak zorunda kalacağını aski takdirde Avusturya ile bu çemberin iyice çemberin daraldığı belirtildi.

Ertürk Maral ve Özgür Erdoğan yapmış oldukları konuşmalarında: „Hedefimiz 8 Mayıs tan sonra ki din toplumu olarak tanınmayla doğan kürsü hakkımızı gerçekleştirmek. Üniversitede master programımızda 15 canımız var. Artık Avusturya’da Alevi profesörlerimizi Avusturya içerisinden karşılamanın tüm yollarını deneyeceğiz. Hedefimiz Alevilerin yaşadığı her yerde Alevilik dersleri verilmesi ve Avusturya’da başında Alevi Profesörlerin olduğu bir Alevilik Kürsüsünü gerçekleştirmek. Bu hedefe adım adım yaklaşıyoruz.Her elmanın kurdu kendi içinden çıkar misali, Alevilerin bu kazanımlaraına dil uzatmaya çalışanlar gene içimizden çıkıyor. Engellemey çalışıyorlar. Ancak kervan yola devam ediyor. Bu kapıları biz zorladık ama açan Hak Erenlerdir. Onların yardımıyla bunu da Bismi Şah Allah Allah diyerek başaracağız. Ünivesitenin kapısından dahi geçmemiş bazılarının üniversite de deki program hakkında konuşmalarına tebessüm etmekten başka ne yapalım. Şunu unutmayın ki, bakın Almanya’da Alevilik dersleri veriliyor. Zamanında Alevilik dersleri vermeyi gericilik olarak görenler „İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır“ sözünün doğruluğunu ancak yıllar sonra anladılar. Hedefimiz Alevilerin Alevi olduklarını gururla dile getirecekleri bir ortam hazırlamak. Benim tesellim çocuklarımın karnelerinde yazan “alevi “ ibaresi. Biz kimseye gidin inanç hanenizi ALEVİ olarak değiştirin zorlaması yapmıyoruz. Ne mutlu ki, şu huzurlu ortamda, insanüstü çabayla, bu noktaya kadar gelebildik. İki yılda bunları gerçekleştirdik. Önmüzdeki iki yılda hakk erenlerin yardımıyla daha önemli yenilikleri gerçekleştireceğiz. Bu başarı Alevi Toplumunun başarısıdır. Sizler bunları yaptınız. Sadece kendiniz için değil, Aleviyim diyen tüm herkes için. Hakk Erenler sizlerden razı olsun” diyerek sunumlarını tamamladılar.

Çalışma ve Mali raporlarların sunulması sonrasında sunulan raporlar üzerine görüşme, temenni ve dilekler bölümüne geçilerek, Delege olan canlar sırasıyla söz hakkı almışlardır.

Temenni ve Dilekler bölümü sonrasında alkışlar içerisinde ALEVİ Federal İcra Kurulu oy birliği ile aklandılar. Verilen kısa bir aranın ardından yeni çalışma döneminde aday olmak isteyenler adlarını yazdırdılar. 18 Canın yeni ALEVİ Federal İcra Kuruluna aday oldukları Kurultayda delegeler oy verme işlemine geçtiler. Yapılan oy verme işlemi sonucunda yeni çalışma dönemi ALEVİ Federal İcra Kuruluna Zöhre DOĞAN, Türkan PARLAK, Yeliz YILDIRIM, Kazım GÜLFIRAT, Rıza SARI, Cengiz DURAN, Ertürk MARAL, Nurettin ASLAN, Veli SEDEF, Ergül YILMAZ ve Özgür ERDOĞAN göreve seçildiler.

ALEVİ Denetleme Kurulu, Delegelerin oy birliği ile kabulü sonrasında başlıca şöyle oluşmuşlardır: Hasan Hüseyin Kılıç, Haydar Karataş, Rıza Çetinkaya, Onur Onat, Birdal Bingöl, Fikret Uysal ve Bülent Gedik

ALEVİ Disiplin Kurulu, Delegelerin oy birliği ile kabulü sonrasında başlıca şöyle oluşmuşlardır: Gülsüm Gülfırat, Esalettin Yeşilyurt, Ali Uludağ, Aslan Gülmez, Nurgül Erol, Ozan Kayaoğlu ve Mehmet Sarıyar

Yönetim Kuruluna seçilen Canlar ikrar verdikleri, Gülbank ın ardından, Kurultay başlangıcında uyandırılan Çerağın sır edilmesiyle Kurultay sona erdi…

Fotoğraflar: ALEVİ

start

1-genel-kurul_001 1-genel-kurul_002 1-genel-kurul_003 1-genel-kurul_004 1-genel-kurul_005 1-genel-kurul_006 1-genel-kurul_007 1-genel-kurul_008 1-genel-kurul_009 1-genel-kurul_011 1-genel-kurul_0121-genel-kurul_013

1-genel-kurul_010