Cem Evleri yasal statüye kavuştu!

Avusturya’da Alevi inancının 22 Mayıs 2013 tarihinde yasal “Din” toplumu statüsüne erişmesi sonrasında Alevilerin elde ettiği yasal Haklar…

 

Cem Evleri yasal statüye kavuştu!

Her toplumun kendine göre bir inancı ve ibadet biçimi vardır. Bunu da toplumların kendileri belirler. Devletlerin görevi ise inanç ve ibadet özgürlüğünügüvence altına alarak,  her inanca eşit mesafede durmaktır.

Biz Alevilerin ibadethaneleri ise Cemevleri’dir!

Cemevlerimiz Avusturya’da Alevilerin yasal inanç merkezi olarak kabul edilmiştir. Kilise, Sinagog ve Camilerle aynı eşit yasal statüye kavuşmuştur. Bu anlamda, Cemevlerimiz Alevilerin kalıcı, İnanç merkezi olarak kabul edilmiş olup, Devlet tarafından güvence altına alınarak diğer inanç kurumlarına tanınan haklardan Cemevlerimizde yararlanmaktadır.