2 Temmuz 1993 Sivas katliamı

Sivas katliamının üzerinden geçen 20 yıl acılarımızı dindirmemiş, aksine daha da katmerlemiştir.

Değerli Canlar,

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’da 35 Canımızın hayatını yitirmesiyle sonuçlanan bu katliam, toplumsal vicdanı tatmin edecek biçimde araştırılmamıştır. Yargı süreçlerinde gerçek nedenler ve sorumlular ortaya çıkarılamamış, katliam sanıklarının gereken cezalara çarptırılmamaları bir yana, devletin içindeki belirli odaklar tarafından, kollanıp korunduğu iyice belirginleşmeye başlamıştır.

Mevcut durum bu iken 13 Mart 2012 tarihinde Madımak Katliamı ile ilgili davayı gören mahkeme Madımak katilleri için “Zaman aşımı kararı” vermiştir. Başbakan’ın “zaman aşımı kararı” sonrası “Bu karar Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun.” demesi  ise, zaman aşımı kararından daha yaralayıcı olmuştur.

Bu somut gerçekler başta Aleviler olmak üzere, insanlık onurunu savunan tüm kesimler için ders verici niteliktedir. Bu dönem ayrılıkları değil, insandan yana tüm kesimlerin bir araya gelmesini el ele vermesini gerektirmektedir.

Bu katliamlar, nedenleri ve sonuçları ile yeterince açıklığa kavuşturulmadıkça, gerçekler ortaya çıkarılmadıkça, harcanan çabalara rağmen demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlemesinin önünde birer engel olarak kalmaya devam edeceklerdir.  

Sivas  Katliamı’nda  yaşamlarını kaybeden canlarımızı  2 Temmuz 2012 Pazartesi günü Sivas Madımak başta olmak üzere Türkiye, Avrupa ve Dünyanın dört bir yanında bir kez daha saygıyla anacağız.

Farklı etnik ve inançsal kesimlerin toplumsal barış içinde özgürce ve kardeşçe yaşaması amacıyla sorunlarımız ile yüzleşmek, karanlıkları aydınlatmak için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sivas katliamının insanlık suçu olduğu, bu kapsamda işlem görmesini talep edeceğiz.

Saygılarımızla

 

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVİ)

sivas2