Kamuoyu bildirgesi

Viyana, 23.09.2013

.

29 Eylül 2013 Pazar günü Avusturya’da yapılacak seçimlere katılımla ilgili Viyana`da bir afiş yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu afişte Avusturya Alevilerinin tek yasal inanç toplumu ALEVI’nin logosununda yer aldığını üzülerek öğrendik. Böylesi bir afişte logomuzun kullanılması hususunda yönetim kurulu kararımız olmadığı gibi hiçbir zaman gündemimizde de yer almamıştır.

Türkiye’de Alevilerin haklarını tanımakta ayak direyen, bir mm dahi yerinden hareket etmeyen bir siyasal partinin uzantısı kurumlarla ortak bir çalışmamız söz konusu olmadığı ve olamayacağı gibi, böylesi bir girişimin ne yönetim kurulumuzda ne de ALEVI tabanımızda karşılığı bulunmamaktadır. ALEVI kurumumuz Avusturya’da yaşayan Alevilerin yasalardan doğan haklarını kullanmaları için çaba göstermeyi, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı başat önceliği olarak görmektedir.

Bu önemli açıklamayı siz değerli kamuoyuyla paylaşmayı görev biliriz.

 

Sevgi ve Muhabbetlerimizle

 

Alevi İcra Kurulu