Avusturya okullarında ilk Alevilik dersi

Viyana, 6 Kasım 2013

.

Avusturya’da ilk Alevilik dersi Mah-i Muharremin 3. Gününde, oruçlarımızı Imam Hüseyin aşkına tutuğumuz 06.11.2013 Çarşamba günü, Tirol eyaletinde verilmeye başlandı.

Avusturya Alevilerinin yıllarca süren çabaları artık ete kemiğe bürünmeye başladı. 22 Mayıs 2013 tarihinde “Din Toplumu” statüsünde tanınmanın ardından, hak isteme süreci hak kullanma sürecine evrildi. Avusturya genelinde Alevilik derslerine başlamanın zamanı gelmişti. Derslere başlamanın ön koşulu ise Eğitim Bakanlığınca onaylı Alevilik Ders planının olmasıydı. Alevi Eğitim Bürosu olarak, Alevi Akademisi ve İnanç Önderlerimizle istişare halinde yoğun çaba vererek 1 Ağustosta Alevilik ders planını Avusturya Eğitim bakanlığına sunduk. Ders planında  Avusturya Eğitim bakanlığının talepleri doğrultusunda Eylül ayında gereken düzenlemeler yaptık. Ekim 2013 te, Alevilik ders planı Avusturya Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Böylece Alevilik dersleri vermenin önünde her türlü engeli kaldırarak süreci anlımızın akıyla sonlandırdık. Alevi Eğitim Bürosu olarak, her eyaletteki Eğitim müdürlükleriyle sayısız görüşmeler gerçekleştirdik.

Ders planımızın onaylanması işlemi Ekim ayını bulduğu için, okullarda inançlarını ALEVİ olarak beyan eden öğrencilerin, yeniden tespiti gerekmekteydi. Görüşmelerimiz sonucu Ekim ayında ülke genelinde tüm okullardan, Alevi öğrencilerin sayılarını derledik. Biz Aleviler için okul okul Alevi öğrencilerin yeniden derlenmesine olanak sağlayan Avusturya Eğitim bakanlığına ve ona bağlı Eyaletlerdeki Eğitim Müdürlüklerine teşekkür ediyoruz.

Böylece Avrupanın kalbindeki ülkede, Alplerin eteklerinde bu öğretim yılı için belirlenen okullarda, Alevi öğretmenlerimiz tarafından 12 İmamlarımızın, Ulu Ozanlarımızın, Hünkarımızın, Dört kapı Kırk Makamımızın anlatılacağı, Alevilik dersleri verilmeye başlandı ve bir biri aradından yeni okullarda başlamaya devam edecek.

Öncelikle Alevilik derslerinin başlaması dolasıyısıyla, bu uğurda çaba sarf eden emektarlarımızı kutluyoruz.

Günlük politik gelişmeler dolasıyısıyla açıklamalara zaman harcamayı başkalarınca belirlenen gündeme kapılmak olarak gördük. Bunun yerine biz Alevilerin geleceği için çaba sarf etmeye çalıştık ve Aleviliğin geleceğine yönelik kalıcı kazanımlar için zamanımızı harcadık. Bundan böyle de zamanımızı geleceğe yönelik bu tür kalıcı hizmetler için harcayacağımızı siz kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Aleviliğin ve Alevilerin geleceği için bir taş koyan tüm canlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Avusturya Alevilerinin gözü aydın olsun.

Hünkarımız Hacı Bektaş Veli’nin öğüdü uyarınca “ Hizmet için ayağa kalkanlara” selam olsun.

Avusturya’da Alevilik Derslerinin başlaması hakkında daha geniş ve detaylı bilgiyi Muharrem oruçlarımız sonrasında siz değerli kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Gerek Viyana Eğitim Akademisinde gerekse Viyana Üniversitesinin Master programına katılarak, Alevilik Dersleri öğretmenliği yapmak isteyen canlarımızın info@aleviten.at adresi üzerinden Alevi Eğitim Bürosu ile ilişkiye geçmelerini önemle rica ederiz. Bu itibarla Avusturya Okullarında Alevilik dersleri verecek öğretmenleri belirleme ve atama yetkisinin sadece ve sadece kurumumuz Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) de olduğunu siz değerli kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmekteyiz.

Sevgi ve Muhabbetlerimiz ile

Alevi Eğitim Bürosu

Basın irtibat
E-Mail: info@aleviten.at
Tel.: (+43) 0676 441 84 07