ALEVI Raporu 2013

Bu çalışma, Türkiye’de ki yeni anayasa hazırlık sürecine Alevi toplumunun Avusturya örneğinden yola çıkarak, Alevilerin talep ve beklentilerini yansıtmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile başlatılmıştır.

 

ALEVI RAPOR 2013


“Avusturya Alevilerinin inanç özgürlüklerine yönelik kazanımları ışığında Türkiye Cumhuriyeti yeni anayasasına ilişkin beklentileri”
çalışması, Türkiye Cumhuriyeti’nde son dönemlerde yoğunlaşan yeni anayasa hazırlama çabalarına katkı sağlamak ve Alevi toplumunun Avusturya örneğinden yola çıkarak; talep ve beklentilerini yeni anayasa metnine yansıtmak amacını taşımaktadır.

Türkiye’de sayıları milyonlarla ifade edilen Alevilerin sorunları son on yılda oldukça tartışılmasına karşın, bu sorunların çözümü yolunda ne yazık ki ciddi herhangi bir adım atıl(a)mamıştır.

Türkiye’de demokratikleşme sürecinde yaşanan problemler ve tıkanıklıklar ülkede özellikle Din ve Vicdan özgürlüğü bağlamında Alevi inancına mensup vatandaşların taleplerine yönelik halen atılması gereken pek çok adım olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de siyasi iklimin daha özgür, daha demokratik yapıda olmasının kaçınılmazlığı ortadadır. İlk etapta, tüm toplum kesimlerine hitap edecek, eşitlik, adalet ve özgürlüklere yönelik demokratik ve kültürel haklar konusundaki yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Yeni anayasa; “tüm vatandaşların farklılıklarıyla bir arada yaşama iradesini temsil eden, yenilikçi bir toplum sözleşmesi” niteliği taşımalıdır.

Bu çalışma, Türkiye’de ki yeni anayasa hazırlık sürecine Alevi toplumunun Avusturya örneğinden yola çıkarak, Alevilerin talep ve beklentilerini yansıtmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile başlatılmıştır.

Çalışmanın gerçekleşmesi için destek sağlayan tüm Canlara teşekkür ederiz.

.

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI)

NOT: ALEVI Raporu 2013 TBMM Yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri, TBMM Başkanı ve bazı CHP Milletvekillerine iletilmiştir.

ALEVI RAPOR 2013 BİLGİSAYARINIZA YÜKLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ RESMİ TIKLAYIN (PDF-DOSYASI)

alevi-rapor

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YENİ ANAYASASINDAN TALEPLERİMİZ

.
1) Alevi kimliği yasal olarak tanınmalıdır.

2) Cemevi, Alevilerin tek ibadethanesidir. Cemevlerimiz ibadethane olarak yasal statü kazanmalı, diğer ibadethanelere sunulan tüm ayrıcalıklardan yararlanır hale gelmelidir. Cemevlerinin, “ibadethane” dışında, tekke, dergâh, kültür veya inanç merkezi gibi başka bir kategori altında tasniflenmesi kabul edilemez.

3) Zorunlu din dersleri kaldırılmalı ve seçmeli hale getirilmelidir. Seçmeli ders olarak konulan ek din derslerinin, başka seçenekler sunulmayarak veya mahalle baskısı sonucu fiilen zorunlu ders haline gelmemesi için tüm yasal ve idari önlemler alınmalı ve titizlikle uygulanmalıdır. Her inanç grubu kendi inancıyla ilgili dersleri kendisi vermeli, devlt denetleme görevini yapmalıdır. Alevilerin zorunlu din dersleri yoluyla, sünnileştirme politikası son bulmalıdır.

4) İnanç dersleri öğretmenleri o inanç mensuplkarının bağlı olduğkları kurumlar tarafından atanmalıdır.

5) Başta Hacı Bektaş Dergahı olmak üzere Alevi-Bektaşilere ait bütün ibadethaneler müze statüsünden çıkartılmalı, bu dergahlara ait bina, arazi gibi taşınmazları ilgili kişi ve kurumlara devredilmelidir

6) Aşure günü ve Arap Alevileri için özel bir öneme sahip Gadir Hum Bayramı resmi tatil ilan edilmelidir.

7) Alevilere yönelik nefret söylemleri (Alevifobi), tehditler ve saldırılar, nefret suçları kapsamına alınıp en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu meyanda, ders kitapları, sözlükler, ansiklopediler ve Milli Eğitim Bakanlığınca önerilen yardımcı kitaplardaki Aleviliği ve Alevileri aşağılayan tanım ve ifadeler düzeltilmeli veya çıkarılmalı, ikisinin de mümkün olmadığı durumlarda bu yayınların kullanımına son verilmelidir.

8) Alevi köylerine yapılan camiler kaldırılmalı, buralara atanan imamlar geri çağrılmalıdır.

9) Alevi mahallelerine ve büyük kamu projelerine “Yavuz Sultan Selim” gibi Alevileri rencide edici isimler verilmesinden vazgeçilmelidir.

10) Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalı, inanç işleri inanç toplumlarına bırakılmalı, devlet denetleme işlevini yeine getirmelidir.

11) Nüfus cüzdanlarından din hanesi kaldırılmalıdır. İnsanların inançlarına göre bu veya başka yöntemlerle fişlenmesinin önüne geçilmeli, kamu hizmetlerinin eşit vatandaşlık temelinde sunulması sağlanmalıdır.