ALEVI: Suriye’de ki sivil halka yönelik katliamı kınıyoruz

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) olarak Suriyede gerçekleştirilen inançsal tahriki ve Suriye halkına yönelik yapılan bu katliamları şiddetle kınıyoruz.

Viyana, 12 Şubat 2014

Sevgili Canlar,

Suriye’ye açılan ve üç yılı aşkın süredir devam eden çok uluslu terörist savaşı, gün geçtikçe daha tehlikeli bir boyuta ulaşmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen caniler tarafından Suriye topraklarında masum Suriye halkına yönelik gerçekleştirilen insanlık dışı, utanç verici katliam ve vahşet görüntüleri medya vasıtasıyla tüm Dünya kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Ne yazık ki, bu katliamları gerçekleştiren İslamcı cihad terör grupları desteklerini, dünyanın en geri diktatörlükleri olan Körfez Ülkelerinden almakta, bunun yanısıra bu canilere destek veren ülkelerin arasında uluslararası Kamuoyunda Türkiye Hükümetinin de geçtiği sayılmaktadır.

Suriye’de ki katliamlarda Alevi yerleşkelerine, köylerine saldırılar düzenlemekte, buralarda yaşayan genç, yaşlı, çocuk, bebek, kadın, erkek dememeksizin yerli halkı öldürülerek insanlık dışı bir vahşet sergilenmektedir. Bu vahşetle amaçlanan Suriyede bir Alevi-Hıristiyan-Sünni çatışması çıkarmaktır. Bu iğrenç oyuna Suriye halkı gelmemekte ve bu denemeler boşa çıkmaktadır.

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) olarak Suriyede gerçekleştirilen inançsal tahriki ve Suriye halkına yönelik yapılan bu katliamları şiddetle kınıyoruz. Dünyanın her bölgesinden gelen canilerin Suriye halkına yönelik işledikleri suç insanlığa karşı işlenen soykırım suçudur. Bu katliamın siyasi ve fiili sorumluları er ya da geç insanlık suçu işlemekten uluslararası alanda ceza mahkemesinin önüne çıkarılmalıdır.

Alevisi, Sünnisi, Hıristiyan ve Yahudisi ile kendisine insanım diyen herkesi bu vahşeti kınamaya çağırıyor, Suriye halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

 

ALEVİ Basın Bürosu