Alevi Kamuoyuna

Viyana, 24 Nisan 2014

Sevgili Canlar,

Hakk-Muhammed-Ali, Ehlibeyt ve 12 İmamlar’a olan ikrarından yüz yıllardır ödün vermeyen Erenlerimiz, Pirlerimiz, Dedelerimiz, Canlarımız bundan dolayı Kerbela’dan günümüze denk hep zulüm görmüş, katliamlara uğramış, çile çekmiş, iftiralar ve karalamalara maruz kalmış ve halende kalmaya devam etmektedirler.

Emevi çevrelerin Alevileri Asimile etme çabalarına son 15 yılı aşkın süredir Alevilerin içerisinden çıkan bazı grupları da dahil etmek gerekmektedir. Birbirlerine muhalif olarak gözüken bu iki grubun yalan ve iftira içerikli söylemlerindeki benzerlik ve yarattıkları tahribat aynıdır. Her iki zihniyette Aleviliğin içerisini boşaltmak için elinden geleni yapmakta inancımızın temel taşları olan organizasyonlarını, Kızılbaş Ocaklarını, Dedelik makamını tahrip etme yoluyla, Aleviliği bitirmeye çalışmaktadırlar.

Buna son örnek olarak kısa adı HAKDER olan, Hollanda Alevi Birlikleri Federasyonunun antetli kağıdıyla, Genel Başkanı Fethi KILLI adına 11 Nisan 2014 tarihli “GENELGE” başlıklı Alevi inanç değerleri ve EDEP’inden uzak, etik dışı bir yazı, pek çok kurumun yanısıra bireylere de gönderilmiş ve gene bu kurumun “facebook” sayfasından defaatle paylaşılmıştır.

Yazıda Ehlibeyt soyundan gelen, Seyid-i sadet Evladı Resul olan, Kızılbaş ocaklarımızdan Baba Mansur ocağı Dedelerinden Hüseyin AKSOY (Boro Dede) hedef alınmış, hakkında yalan, itibarsızlaştırma ve akla ziyan iftiralara baş vurulmuştur. Bay Kıllı “Genelge” başlıklı edep dışı yazısında; adı geçen dedemizin Berlin’de uzun yıllar Pavyon işlettiği türü bir iftira atmayı ve hele hele bunu adında Alevi bir kurum adına yazmayı kendisine ve o kuruma yakıştırmakta sakınca görmemektedir.

Berlin Alevi Toplumu İnanç Kurulunda uzun yıllar sürdürdüğü hizmetleri sonrası Teşekkürnameler alan Baba Mansur Ocağı mensubu Boro Dedemiz şimdi ise Avusturya Devleti tarafından yasal olarak tanınan bir anayasal kurum olan ALEVI Kurumu ve ona bağlı 20 yıllık geçmişe sahip Avusturya’nın köklü Alevi Derneklerinden biri olan Tirol Anadolu Alevileri Kültür Merkezi’nde Dedelik hizmeti vermektedir.  Boro dedenin katkısıyla;

  • Dünyada ilk defa bir ülkede  Alevilik yasal olarak tanındı;
  • Dört Önemli inanç günümiz, Aşure, Nevruz, Hızır ve Kurban bayramı çocuklarımız için resmi tatil olarak kabul ettirildi;
  • Alevilerin inanç hanelerine Alevi yazdırma hakkı alındı ve bizlerin inanç hanesinde ALEVİ yazıyor!
  • Cemevleri, Kilise, Sinagog ve Camiyle yasal düzlemde aynı göz hizasına geldi. Kilseler gibi Cemevlerimizde yasal güvencede ve dokunulmazlık zırhına kavuştu.
  • Dünyada ilk defa bir ülke üniversitesinde Alevilik master programına başlandı.
  • Avusturya okullarda ders planları bizlerce hazırlanan ve öğretmenleri kurumumuzca atanan Alevilik derslerine başlandı.

Bu kadar önemli başarıların elde edilmesinde katkı sunmuş bir Dedemize karşı yapılan, Alevi Edep ve Erkanından uzak, gerçekle alakasız iftira ve kara çalmaları esefle kınayarak yapanlara geri iade ediyoruz. Ayrıca Bay Kıllı’dan  uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Hollanda Alevi Toplumu için hangi somut kazanımları elde ettiğini açıklamasını bekliyoruz.

Ana hedefi ve stratejisi her satırından rahatlıkla anlaşılabilen, bu öfke ve hezeyan dolu açıklamanın, bay Kıllının içinde bulunduğu durum nedeniyle olduğunu çok iyi biliyoruz.

Aleviliğin Hak-Muhammet-Ali yolunun dışına çıkarılmasına, Ali’siz, Pir’siz, Dede’siz Alevilik yaratılmasına, Hz. Hüseyin’in duruşuna dayanak olan inancını yok saymak isteyen Kıllı ve Kıllı gibi düşünen zihniyetlere herdaim karşı duracağız.

Bay Kıllı şunu iyi bilsin ki, biz Aleviler birkaç yöneticinin emir erleri değil, özgür bireyleriz. Alevi kurumlarında garnizon komutanlarının Genelgeleri değil, Mürşitlerimizin, Pirlerimizin kısacası Yol Önderlerimizin duaları, öğütleri, himmetleri geçerlidir.

Yazılı ve görsel medya üzerinden yapılan Alevi Dedelerimizin makamı ve Kızılbaş ocaklarımızdan Baba Mansur Ocağını hedef alan bay Kıllı ve bu çirkinliklere sebebiyet veren, Alevilerin birliğine gölge düşüren, Alevi düşmanlarına hizmet eden bu düzeysizliği şiddetle kınıyoruz.  İnancımızın temel taşlarını oluşturan Ocaklarımıza ve ocak dedelerimize yönelik bu saldırılara karşı tüm Alevileri tepki vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla


ALEVI Yönetim Kurulu


Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu

Viyana Alevi İnanç Toplumu

Aşağı Avusturya Alevi İnanç Toplumu

Tirol Alevi İnanç Toplumu

Vorarlberg Alevi İnanç Toplumu

Yukarı Avusturya Alevi İnanç Toplumu

Viyana Alevi Kültür Birliği

Tirol Anadolu Alevileri Kültür Merkezi

Jenbach Anadolu Alevileri Kültür Birliği

Vorarlberg Alevi Cem Kültür Merkezi

Avrupa Hubyarlılar Birliği