Muharrem ayı, Yas-ı matem oruçları

„Benim Ehlibeyt’im Nuh’un gemisine benzer. Kim bu gemiye binerse kurtulur. Kim binmezse helak olur“ [Hz. Muhammed]

Sevgili Canlar!

Kıymetli Ehli-Beyt sevenleri!

 

Yüce kitabımızda belirtildiği gibi: Bakara Suresi 183:  Ey inananlar! Oruç sizden önceki kitap ehli olanlara farz kılındığı gibi Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye sizede sayılı günler de farz kılındı umulur korunasınız.

Bakara suresi 184: İçinizde hasta olan veya yolculukta olan tutamadığı günler kadar diğer günler tutsunlar. Tutamıyanda yoksulu doyursunlar ve yardım etsinler.

Bu yıl Muharrem, Ehlibeytin küçük yaşta şehit olan on dört çocuğunun aşkına 22-23-24 Ekim 2014 tarihinde Masum-i Pak orucu ile başlayacaktır. Masum-i pak orucu isteğe bağlıdır. 

Muharrem orucu 25 Ekim 2014 tarihinde başlayıp 05 Kasım 2014 tarihinde tamamlanacaktır. Bu günlerde oruç tutan canlarımız kuşkusuz sayısız sevaba erişirler.  06. Kasım 2014 Matemin 13. Günü Peygamberimiz Hz. Muhammed’in soyunu devam ettiren Imam Zeynel Abidin’in sağ kalması aşkına isteyen kurban keser. Ayrıca matem bitimi Nuh’un tufandan kurtulmasını sembolize eden Aşure çorbası lokma olarak dağıtılır. Canlarımızın Muharremi, Yası matemi göz önüne alarak Düğün, Nişan ve herhangi bir Eğlenceden uzak durmaları inancımız gereğidir.

Canlar oruç Rayir bir ibadettir (Neysi-islak). Alla’ın rızasını, sevgisini kazanmak ve açın, yoksulun, yetimin halinden anlamak. Yine yüce kitabımızda Hz. Peygamber’imiz Ehli-Beyt’ini sevip, saygı göstermeyi ön plana almıştır. Öyle bir Ehli-Beyt ki arındırılmış temizlenmiş ve kendi ihtiyaçları olduğu halde kendi nafaklarını aca yokusula yetime verenler onlardanda bir teşekkür dahi  hiçbir karşılık beklemiyenler.

Bu vesileyle Yas-ı matem oruçları süresinde tuttuğunuz niyet ile oruçlarınızın kabulu icin Hz.Muhammed Mustafa, Hz. Ali’yel Murtaza, Ehli-Beyt, 12.Imamlar, Hüseyin’i desti Kerbala ve 72 şehidi şuhadanın şefatlarının cümlemizin üzerinde olmasını ulu Tanrıya niyaz eyleriz.

Matemlerimizin hayıra, birliğimize, dirliğimize, sağlık ve saadetli günler geçirmemize vesile olması dileği ile saygılarımızı sunarız.

 

ALEVI İnanç Kurulu ve Viyana Alevi Kültür Birliği Dedeler Kurulu adına

 

Ilyas ATMACA

Viyana, 20.10.2014