Aleviler ve Yeni İslam Yasası tartışmaları

Avusturya’da 1912 tarihli İslam Yasası’nın üzerinden yaklaşık 100 yıl geçmesi sonrasında değiştiriliyor.

Viyana, 31.10.2014

102 SENELİK İSLAM YASASI

100 yıldan daha fazla bir süreli İslam Yasası günümüz zaman ve koşullarının farklılaşması nedeniyle değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuş ve Avusturya’da 2013 yılında Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP)nin birlikte kurdukları Hükümetin çalışma Programında da yerini almıştır (2013 – 2018 Hükümet Çalışma Programı, Sayfa 29: http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264)

Yaklaşık 3 yıldan beri üzerinde çalışılan „Yeni İslam Yasası Taslağı“ Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ve Kültür-Sanat Bakanı Josef Ostermayer’ın düzenlediği ortak basın toplantısı ile kamuoyuna sunuldu. Yeni İslam Yasası hakkında görüş bildirimleri 7 Kasım 2014 tarihinde sona erecektir. Yapılacak son rötuşlar sonrasında “Yeni İslam Yasası” Parlamentoya gönderilerek Milletvekillerinin onayına sunulacaktır.

ALEVİ OLARAK TALEPLERİMİZ

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) olarak “Yeni İslam Yasası”nın hazırlanma sürecine yaklaşık son 1 yıldır dahil olduk. Bakanlık bünyesinde müzakere ederek taleplerimizi dile getirdik. Yasa taslağının Bakanlar Sayın Kurz ve Sayın Ostermayer tarafından sunulmasından önce de yasaya yönelik rızalığımızı sunduk.

1912 tarihli yasaya dayalı olarak kurulan „Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich – Avusturya Islam (Sünni) Dini Cemaati“ (IGGiÖ)nün Avusturya’da resmi ikamet hakkına sahip olup, Din hanesinde İslam yazan, Aleviler dahil tüm Müslümanların yasal ve tek temsilcisi görünmekteydi. Bu biz Avusturya’lı Aleviler tarafından kabul edilir bir durum değildi.

Buradan hareketle biz ALEVI olarak “Yeni İslam Yasası” kapsamında eşit hak ve yükümlere sahip üç inanç yorumunun da yer alması gerektiğini (Aleviler, Şiiler ve Sünniler) dile getirdik. Şiiler henüz Din toplumu statüsünde tanınmadıkları için bu yasa kapsamında değerlendirilmediler. Avusturya’da tanınan iki Din toplumu: Aleviler ve Sünniler yasa kapsamında doğrudan yer aldılar.

Kamuoyu ile paylaşılan “Yeni İslam Yasası” kapsamında biz Aleviler için aşağıdaki önemli maddeler yer almaktadır:

  • İnanç Toplumumuz ALEVI (Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu), doğrudan zikredilmektedir. Böylelikle Avusturya Islam (Sünni) Dini Cematinin Aleviler dahil Avusturya’da ki tüm Müslümanları temsil etme hakkına son verilmiştir.
  • İnanç günlerimizden Kurban Bayramı, Aşure, Hızır, Nevruz ve Gadir Hum (Alevi inancına göre Hazreti Muhammed’in Hazreti Ali’yi kendisine halef ilan ettiği gün) “Alevi İnanç Günleri” olarak yeni yasada maddeler halinde yer almıştır.
  • Avusturya’da Teoloji Fakültesinin kurulması ön görülmüştür. Kurulacak Teoloji Fakültesinde Alevilik Eğitim ayağınında oluşturulup kendi Eğitim programımızı (Curriculum) hazırlamaya yasal zemin sunmaktadır. Fakültede görev alacak Alevi Üniversite görevlilerinin Üniversite ile istişare halinde belirlenmesini önemsemekteyiz. Yeni yasa da görüş bildirim süresi içerisinde düzenlenmesini istediğimiz temel nokta, ileride sorunların çıkmaması için, Curriculumların baştan yer alması ve Üniversite öğretim görevlilerinin inançlara göre dağılımının önceden belirlenmesidir.
  • Alevi teologları ve öğretmenleri (din pedagoglarının) yanısıra Alevilik İnanç Hizmeti görevlilerinin yetkinleştirme eğitimleri Üniversite düzeyinde oluşturulacak Fakültede gerçekleştirilmesine olanak sağlanacaktır.
  • Cem Evleri ve Alevi Mezarlıkları yeni yasa kapsamında bir hak olarak yer almaktadır.

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu hakların yanısıra Avusturya’da yasal Din toplumu statüsünde tanınan tüm İslam yorumlarının geneli için yükümlülüklerde mevcutttur.

Din adamlarının maaşlarının yurt dışından ödenmesi son bulacaktır!

Avusturya Federal Cumhuriyeti, ülkesinde başka ülkeler tarafından (Türkiye, Suudi Arabistan, Katar…) maaşları ödenen İmamlar/Din hizmet görevlisi istememektedir. Çünkü bu durum inançlar arasında haksız rekabet oluşturmaktaydı.

İnanç önderlerinin dış devletlerin maaşlı personeli değil, doğrudan o inanç mensuplarının önderleri olarak, bağımsız hareket etmelerini önünü açması nedeniyle doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu maddeyi anlayışla karşılamanın ötesinde selamlamaktayız. Başka Devletlerin ideoloji ve politikası İnançlar üzerinden Avusturya’ya taşınmaması gerekmektedir.

İnanç Toplumları, Dini topluluklar Avusturya Yasalarına uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Uluslararası insan hakları sözleşmeleri bağlayıcıdır. Biz Alevilerin bu yükümlükle ilgili bir sorunu yoktur. Olması da zaten mümkün değildir.

Her inanç toplumu, inanç esaslarını (İnanç Tüzüğü) almanca orjinalleriyle ortaya koymakla yükümlüdür.

Biz Aleviler, tanınma sürecinde tüm bunları eksiksiz olarak bir bir yerine getirdik.

Yeni islam yasasının 2015 yılından itibaren yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Yasanın parlamentoda onaylanması haliye Avusturya’da temsil edilen Dinlerin/İnançların birliğine katkıda sunacak ileriye doğru atılmış, biz Avusturya’lı Aleviler adına da tarihi önem taşıyan bir gelişme olacaktır. Bu yasa diğer ülkelerede örnek teşkil edecektir.

Yeni yasa ülkemiz Avusturya’da yaşayan Canlarımıza hayırlı olsun.

Bu ülkede biz Alevilerle ilgili her türlü yenilik ve değişimin Muharrem ayına gelmesini ve bu ayın 1400 yıldır acı çeken canlarımızın acılarını dindirmesini bir tesadüf olarak görmüyoruz.

 

Ya Allah! Ya Muhammet!Ya Ali!

 

ALEVI Basın Bürosu