ALEVI Tüzük Kurultayı ve 2. Olağan Genel Kurulu başarıyla sonuçlandı

Avusturya Alevilerinin yasal inanç toplumu ALEVI – Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu 22 – 23 Kasım 2014 te Tüzük Kurultayını ve 2. Olağan Genel Kurulunu yaptı.

Viyana, 11.12.2014

ALEVI’nin YENİ TÜZÜĞÜ ONAYLANDI

22 Kasım 2014 tarihinde ALEVI Tüzük Kurultayı görüşmeleri ile başlandı. ALEVI’nin mevcut Tüzüğü bir İnanç Toplumundan ziyade daha çok bir sivil toplum kuruluşunu andırdığından 3 yıllık bir araştırma, görüşme ve müzakere sürecinin sonunda İnanç Toplumuna daha uygun bir modele dönüştürüldü. Yeni Tüzük taslağı hazırlanma sürecinde pek çok Alevi Yol önderi, bilim insanı, kurum yöneticileri, hukukçunun görüşüne de başvuruldu.

Üç yıldan daha fazla süren bu hazırlık süreci, 22 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen Tüzük Kurultayı ile tamamlandı. Kurultay’a Kerbeladan günümüze kadar Ehl-i Beyt yolunda şehit düşen canların 1 dakikalık anılmasının ardından, Miktat Güler Dedenin okuduğu üç deyiş ve Gülbankla başladı. Gülbank’ın ardından Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali nidalarıyla Çerağ uyandırıldı. Tüzüğün tüm maddeleri tek tek ele alınarak görüşüldü. Alevi İnancında yeri olmayan organlar ayıklanarak, yerleri yol ve erkana uygun organlarla ilave edildi. İnanç Maddeleri ile bütünlük sağlayan bir organlar manzumesine ulaşıldı. ALEVI’nin yeni Tüzüğü İnanç Kurumu ve Delegelerin oy birliği ile kabul edildi.

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) nin yeni Tüzüğü, inanç toplumu özelliğini organlarına yansıtması nedeniyle kendisini inanç toplumu gören gerek Avrupa gerekse Türkiye’deki kurumlar içerisinde ilk olması nedeniyle önemli bir model olarak meydana çıktı.

 

ALEVI 2. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Tüzük Kurultayının tamamlanmasının ardından ertesi gün 23 Kasım 2014 tarihinde, ALEVI 2. Olağan Genel Kurul’u “Alevilerin Birliğine Çağrı” şiarı ile başladı. Gülbank sunulmasının ardından başlanılan Genel Kurul’da Avusturya’da ALEVI’nin yasal sürecinde gelinen son noktaya yönelik bilgi sunuldu. ALEVI Bürokrasiden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Rıza Sarı’nın açıklamaları ve konu hakkında soruların yanıtlanmasından sonra, ALEVI Eşbaşkanı ve Kadınlar sorumlusu Zöhre Doğan kürsüye gelerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

ALEVI Cenaze Fonu adına Ali Çelik’in sunumunu gerçekleştirmesinin ardından Eğitim Dairesi başkanı Ertürk Maral sunumunu yapmak üzere kürsüye geldi. Maral, Avusturya’da 122 okuldan katılan öğrencilere 33 öğretmen tarafından Alevilik dersleri verilmeye başlandığını ve bu sayının hergeçen gün arttığını belirttiği konuşmasında, Üniversitede yürütülen Alevilik Master programı ve diğer Eğitim Bilimleri Akademilerinde Alevilik dersleri Öğretmenliği bölümleriyle ilgili yaptığı açıklama dikkatle dinlendi. Delegelerin soruları tek tek yanıtlanarak, önümüzdeki dönem hedeflerinin anlatılmasından sonra ALEVI Yönetim Kurulu aklandı.

Daha sonra yeni dönem Federal Yönetim ve Denetleme organlarının seçim maddesine geçildi. Rızalıkla oluşturulan yeni icra heyetine Hasan AYIK, Ertürk MARAL, Rıza SARI, Zöhre DOĞAN, Hasan KILIÇ, Zerife YATKIN, Yaşar TELCI, Fazlı TEMEL, Türkan PARLAK, Cengiz DURAN, Yeliz YILDIRIM, Nurettin ASLAN, Ali Ekber TOHUMCI, Cemal ŞAŞKIN ve Özgür ERDOĞAN oy birliği ile seçildiler. İnanç Kurulu Başkanı Murat Yeşilbaş (Taner Dede)nin seçilen heyet adına Hasan AYIK’a Alevi İnancı gereği “Kemer bağlamasının” ardından Derviş Gerçek dedenin verdiği hizmet Gülbankı ile Genel Kurul sona erdi.

İki gün boyunca çok yoğun tempoda geçen ALEVI Genel Kurulu Edep ve Erkâna uygun biçimde Çerağın sır edilmesiyle sona erdi. Genel Kurulun ardından 8 Aralık 2014 tarihinde yapılan ALEVI Federal Yönetim Kurulu toplantısında Hasan AYIK dede oy birliği ile ALEVI Federal Başkanlığına getirildi.

 

Fotoğraflar: ALEVIALEVI-Genel-Kurul_04ALEVI-Genel-Kurul_01ALEVI-Genel-Kurul_08 ALEVI-Genel-Kurul_06ALEVI-Genel-Kurul_10 ALEVI-Genel-Kurul_07ALEVI-Genel-Kurul_05

ALEVI-Genel-Kurul_03 ALEVI-Genel-Kurul_09