Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım!

„Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım“  – Hacı Bektaş Veli

.

Alevi Kamuoyuna

Viyana, 20 Aralık 2014

Değerli canlar,

Değerli Yol erenleri

Dünyada ilk defa bir ülke genelinde yasal statü kazanarak tanınan inanç toplumumuz ALEVI, 2.Olağan Genel Kurulunu 22 – 23 Kasım 2014 tarihinde “Birliğe Çağrı” şiarıyla başarıyla gerçekleştirdi. Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de ve çevresinde yaşanan gelişmeler Alevileri birlikte hareket etmeye, ortak ses çıkarmaya zorlayan gelişmeler olarak ortada durmaktadır. Bu tarihsel durum gereğince, ikinci olağan genel kurulumuzun temel mesajını birlik olarak seçtik. Çünkü birlik Alevilerin en önemli gücüdür.

Canlar, diğer inançlarla her alanda eşit haklara sahip statüyü kazanmamızın üzerinden yaklaşık olarak bir buçuk yıl geçti. Bu süre içerisinde bütün enerjimizi elde edilen hakların uygulamaya geçirilmesine harcadık. Bunların en başında ise hiç kuşkusuz Alevilik Dersleri var. Bilindiği gibi dünyada bütün ülke sathında Alevilik Dersleri verilme hakkı olan tek ülke Avusturya’dır. Bu itibarla, Alevilik Dersleri müfredatlarını gerek kapsam gerekse öğretim yöntemleri açısından çağa hitap edebilen, inançların karşıtlığını değil, birleştiriciliğini hedefleyen bir anlayışla hazırlayarak, başta Avusturya Toplumu olmak üzere dünyanın hizmetine sunduk. Bu süre zarfında her okul türü için ayrı ayrı Alevilik Dersleri müfredatları hazırladık. Her satırın üzerinde özenle çalıştık. Çünkü Avusturya, yaşanan gelişmeler ve Alevilerin bulundukları konum itibariyle, bugün tek ve örnek model ülke düzeyindedir. Bugün itibarıyla Avusturya genelinde 132 okulda eğitim gören öğrencilerimize ; Ehl-i Beyt’in, 12 İmamlar’ın, 7 Ulu Ozanların, Cem’in, Saz’ın, Semah’ın, Hünkâr’ın,… öğretildiği Alevilik Dersleri verilmektedir. Bu sayı her geçen gün katlanarak artmaktadır.

Asimilasyona dur demenin en başat yolu olan Alevilik Derslerine sahip çıkan anne babalara teşekkür ediyoruz. Hak onlardan razı olsun. Eğitim çalışmlarını koordine etmek ve yürütmek amacıyla, ALEVI Eğitim Dairesini kurduk ve Eğitim alanına eğitimciler dışında müdahalenin önünü kapatarak, bu işlerin – hünkarımızın bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır öğüdüne uayarak -bilim ışığında yürümesinin önünü açtık. Çünkü eğitim, toplumumuzun geleceği açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Canlar, Avusturya dünyada islam yasası adında bir yasaya sahip tek ülkedir. 1912 yılında çıkarılan bu yasanın günümüze uygun hale getirilmesi çalışmaları sürmektedir. Yeni yasa hazırlıkları Avusturya devletinin ilgili bakanlıkları tarafından, gerek sünniler ve gerekse biz Alevilerle birlikte yapıldı. Ocak ayında parlamentoda görüşülüp kabul edilmesi beklenen yasa kapsamında biz Aleviler kendi adımızla yer almaktayız. Bu yasa ALEVI isminin yer aldığı dünyada başka bir örneği olmayan ilk ve tek yasa olacaktır. Bu yasa kapsamında kurulacak Fakültede başında Alevi profesörlerin olacağı Alevilik Anabilim dalı yer almakta gene önemli beş alevi inanç günü yasada yer alarak tarihsel bir ilk yaşanmaktadır. Eğitbilim Yüksekokullarıyla yapılan görüşmeler sonlandırılarak, bu yüksek okulların bünyesinde Alevilik Dersleri Öğretmenliği bölümlerinin kurulması karalaştırlmış ve Curriculumları hazırlanarak onaya verilmiştir. Üniversitede bir yandan Alevi Teologlar yetişirken, diğer yandan yüksek okullarda Alevilik Dersleri Öğretmenleri yetiştirilecektir. Viyana Üniversitesinde 2012 yılında başladığımız Alevilik Master programımız ise devam etmektedir.

Başta Viyana olmak üzere ülkenin pek çok eyaletinde Aleviler kendi mezarlık yerlerine kavuşma girişimde bulunmuş ve bazı bölgelerde Mezarlık yerlerine kvuşmuşlardır: Örnek olarak, bugün Viyana’da yıkama yeri olan Alevi Mezarlığımız mevcuttur.

.

Değerli Canlar,

Genel Kurulumuzda tüm katılımcı delegelerimizin oy birliğe ile aldıkları Birliğe Çağrı kararını siz canlarımızla paylaşmak istiyoruz. Yapılanlar, elde edilen haklar, gelinen nokta biz Aleviler açısından gurur verici gelişmelerdir. Yola çıktığımız 23 Mart 2009 tarihinden itibaren, el atılmamış problem bırakmamaya ve onları çözmeye gayret ettik, emek verdik, Hakk Erenlerin yardımıyla pek çoğunda da başarılı olduk. Avusturya’da yasal düzlemde elde edilen bu başarıları örnek alan, başta Almanya ve İsviçre olmak üzere pek çok Alevi Kurumu devletle sözleşmeler yapmaya başlamış, bazı Eyaletlerde Avusturya Alevilerinin elde ettiği haklara yakın haklar elde edilmiştir. Tüm bunlar sevindirici gelişmlerdir.

Türkiye’de düne kadar bir araya gelmesi imkansızmış gibi görünen Alevi Federasyonları, Hükumete yazdıkları ortak metinde kendilerinin bir arada olduklarını ve Alevilerin Talepleri konusunda muhtabında kendileri olduklarını beyan etmişler, aynı çatı altında olmasa da ortak projelerde bir araya gelmişlerdir. Çünkü bu durum, Suriye örneği göz önüne alınırsa, biz Aleviler için zorunlu bir durumdur. Bu tür ortak projelerin Avusturya’da da gerçekleştirilmemesi için hiç bir neden yoktur. Alevilerin çeşitli projelerde birlikte, ortak çalışmaları için pek çok neden vardır. En önemli dayanak ise sürekli birliği vurgulayan ortak inancımız olan Aleviliktir.

Bir kaç gün sonra, yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. Bu yeni yılda Alevilerin birbirleriyle konuşabilecek ortamları yaratmasına da merhaba diyebilmeliyiz. Yeni yılın yeni başlangıçlar yaratmasına da merhaba diyebilmeliyiz. Biz Alevilerin arasındaki sorunlar, sorunu olan taraflara zarar verdiği gibi, ortak inancımız Aleviliğe de zarar vermektedir. Buna hiç bir Alevi kurumunun hakkının olmadığını düşünmekteyiz.

Bu itibarla, tüm canlarımıza huzurlu ve gönüllerince bir 2015 yılı diliyoruz. Yeni yılın biz Alevilerin birliğine hizmet etmesini Hak Erenlerden diliyoruz. Hızır 2015 yılında da hanenize uğrasın, yoldaşınız olsun. Gerçeğe hü, mümine ya Ali.

.

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI)
Federal İcra Kurulu Başkanı

.

Hasan AYIK