21 Mart Nevruz Bayramı

…Alevi-Bektaşi İnancında Hz. Ali’nin doğumu; ayrıca Doğanın yeniden canlanması, baharın gelişi olarak kutlanan 21. Mart Nevruz bayramının tüm insanlığa hoşgörü ve barış getirmesini dileriz.

.

Viyana, 18.03.2015

Sevgili Canlar,

Alevi inancında Nevrûz, Şahı Merdan Ali’nin Batin aleminden zahir alemine zuhur ettiği gündür. „Nevrûz“, „Newroz“ kelimesinin Türkçe anlamı „yeni gün“dür. Sultan Nevrûz günü, Hz. Ali’nin doğumunun yanı sıra, baharın gelişini, yeni yılı, yeniyıl’ın ilk gününü yansıttır. Nevruzda, Alevi inancına mensup olan toplumlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret eder, lokmalar dağıtır, nefesler söyler ve o akşam Nevrûz Cemi yürütürler. 21 Mart Aleviler’in, Hıdırellez, Aşure gibi kutsal saydığı günlerden biridir.

1400 yıldır, Alevi toplumu çeşitli zulümlere, katliamlara maruz kalmıştır ama buna rağmen asla Hz. Ali’nin batinden zahire zuhur edişini kutlamaktan vaz geçmemiştir ve Şahı Merdan Ali’nin „Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz“ sözünü kendilerine rehber kılarak her zaman mazlumun yanında zalimin ise karşısında olmuştur.

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVİ) olarak doğanın yeniden canlanması, baharın gelişi; ayrıyaten Alevi-Bektaşi inancında Hz. Ali’nin doğumu olarak kutlanan 21. Mart Nevruz bayramı tüm insanlığa savaşların ve katliamların olmadığı bir dünyada özgürce ve barış içinde yaşamasına vesile olması diler, cümlenize Ehl-i Beyt aşkıyla niyaz ederim.

Şah-ı Merdan Ali, yola rızalıklarıyla bağlı olan tüm Canların her daim yardımcısı olarak, şefaatini üzerlerimizden eksik eylemesin.

.

Gerçeğe Hü!

ALEVI İnanç Kurulu Başkanı
Yüksel Bilgin Dede

***

Çerağlar uyansun, kurulsun cemler,
Gülbankler çekilsin, sürülsün demler,
Cümbüşe gelsünler cümle erenler,
Ali’nin doğduğu eyyam bu demdir.

Bakın çemenzarı süslemiş güller,
Açılmış şakayik, lâle, sümbüller,
Feryade başlamış şevkle bülbüller,
Ali’nin doğduğu eyyam bu demdir.

Hüsnü baba eyler candan niyazı,
Dem sunsun sakiler, kılsunlar bâzı,
Okunsun nefesler, çalsınlar sazı,
Ali’nin doğduğu eyyam bu demdir.