ALEVI: Suriye’de işlenen insanlık suçu ve katliamları lanetliyoruz!

ALEVI olarak Suriyede çoğunluğunu Alevilerin oluşturduğu İştebrak Köyü’nde gerçekleştirilen katliamı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

.

Viyana, 29.04.2015

Suriye’de devam eden savaşta dünyanın pek çok ülkesinden gelen caniler tarafından masum halka yönelik gerçekleştirilen insanlık dışı, utanç verici katliam ve vahşet görüntüleri medya vasıtasıyla tüm Dünya kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Ne yazık ki, bu katliamları gerçekleştiren İslamcı cihad terör grupları desteklerini, dünyanın en geri diktatörlükleri olan Körfez Ülkelerinden almakta, bunun yanısıra bu canilere destek veren ülkelerin arasında uluslararası Kamuoyunda Türkiye Hükümetinin de geçtiği sayılmaktadır.

Suriye’de ki gerçekleştirilen katliamlara son örnek çoğunluğunu Alevilerin oluşturduğu İştebrak Köyü’nde yapılmış, buralarda yaşayan genç, yaşlı, çocuk, bebek, kadın, erkek dememeksizin yerli halkı öldürülerek insanlık dışı bir vahşet sergilenmeştir. Bu vahşetle amaçlanan Suriyede bir Alevi-Hıristiyan-Sünni çatışması çıkarmaktır. Bu iğrenç oyuna Suriye halkı gelmemekte ve bu denemeler boşa çıkmaktadır.

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) olarak Suriyede gerçekleştirilen inançsal tahriki ve Suriye halkına yönelik yapılan bu katliamları şiddetle kınıyor vede lanetliyoruz. Dünyanın her bölgesinden gelen canilerin Suriye halkına yönelik işledikleri suç insanlığa karşı işlenen soykırım suçudur. Bu katliamın siyasi ve fiili sorumluları er ya da geç insanlık suçu işlemekten uluslararası alanda ceza mahkemesinin önüne çıkarılmalıdır.

Alevisi, Sünnisi, Hıristiyan ve Yahudisi ile kendisine insanım diyen herkesi bu vahşeti kınamaya çağırıyor, Suriye halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

.

ALEVI Basın Bürosu