ALEVI’den GENÇ OCAKZADELER ve ZAKİRLİK EĞİTİMİ

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) İnanç Kurumu genç Ocakzadelerin ve Zakirlerin eğitimine başladı…

.

Viyana, 10.05.2015

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) İnanç Kurumu genç Ocakzadelerin ve Zakirlerin eğitimine başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ALEVI Genel ve İnanç kurulu başkanı Yüksel Bilgin Dede „gecikmelide olsa artık bu hizmete başlamamız sevindirici bir durumdur. Gelecek kuşakların Dede, Ana ve Zakir gereksinmesinin karşılanması elbette ki başlıca görevimizdir. Bunun için güzel bir ekip çalışması sonrasında program hazırlayarak genç ocakzadelerimizin bilgisine sunduk. ALEVI Dar Divanı üyesi Murat Yeşilbaş (Taner Dede) nin öncülüğünde sunulan ALEVI Genç Ocakzadeler ve Zakir Eğitim Programı‘na yoğun bir ilgi var. Programımız başladığında bu ilgi daha da artacak. Avusturya Alevileri olarak kendi gereksinmelerimizi kendi kaynaklarımızdan karşılama tercihini yaptık. Bu program Alevi Toplumumuza hayırlı olsun“ açıklamasında bulundu.

Program tanıtım toplantısına katılan Genç ocakzadeler böylesi bir hizmetin sunulmasından ötürü memnuniyetlerini belirterek, Dedeler ve Pir’lerden öğrendiklerini, onlardan teslim alacakları sancakları daha da ileriye taşıyarak Alevi toplumumunun hizmetine rızalıkla sunacaklarını belirttiler. Avusturya’da Aleviliğin yasal olarak tanındığını belirten genç ocakzadeler Erenlerimizin, Mürşit ve Pirlerimizin yolundan taviz vermiyeceklerini belirterek „El ele, El Hakka“ diyerek yolu süreceklerini belirttiler.

ALEVI İnanç Kurulu diğer alanlarda gösterdiği başarıyı genç ocakzadeler ve zakirlerin yetiştirilmesinde de gösterecektir. İnanç Kurulu genel sekreteri Murat Atmaca dede ise, programa katılmak isteyen genç ocakzadelerimizin adları, soyadları ve irtibat numaraları ile birlikte info@aleviten.at E-posta göndermeleri gerektiğini vurguladı.

.

ALEVI Genel İnanç Kurulu Başkanı

Yüksel Bilgin