Gelin Canlar Bir Olalım!

ALEVI Kurumu olarak temel hak ve özgürlükler çerçevesinde Canları bir olmaya davet ediyoruz…

.

Viyana, 6 Temmuz 2015

“Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım”  – Hacı Bektaş Veli

.

Değerli Canlar, Değerli Yol Erenleri,

Dünyada ilk defa bir ülke genelinde, Avusturya’da tanınan inanç toplumumuz ALEVI’nin diğer inançlarla her alanda eşit haklara sahip statüyü kazanmasının üzerinden yaklaşık olarak iki yıl geçti. Bu süre içerisinde bütün enerjimizi elde edilen hakların uygulamaya geçirilmesine harcadık. Bunların en başında ise hiç kuşkusuz Alevilik Dersleri var. Bilindiği gibi dünyada bütün ülke sathında Alevilik Dersleri verilme hakkı olan tek ülke Avusturya’dır. Bu itibarla, Alevilik Dersleri müfredatlarını gerek kapsam gerekse öğretim yöntemleri açısından çağa hitap edebilen, inançların karşıtlığını değil, birleştiriciliğini hedefleyen bir anlayışla hazırlayarak, başta Avusturya Toplumu olmak üzere dünyanın hizmetine sunduk. Bu süre zarfında her okul türü için ayrı ayrı Alevilik Dersleri müfredatları hazırladık. Lise ve dengi okullar için hazırladığımız müfredat 27 Nisan 2015 tarihinde onaylandı. Pek çok eyalette Lise ve dengi okullarda müfredatın oanylanmamış olması nedeniyle başlayamadığımız Alevilik Derslerine bu okul türlerinde de önümüzdeki dönemde 2015/2016 öğretim yılında vermeye başlayacağız.

Değerli canlar, bugün itibarıyla Avusturya Federal Cumhuriyetinin 9 Eyaletinin 6’sında toplam
138 okuldan gelen öğrencilerimize, 38 öğretmenimiz tarafından ; Ehl-i Beytin, 12 İmamların,
7 Ulu ozanların, Cemin, Sazın, Semahın, Müsahipliğin, Kirveliğin… öğretildiği Alevilik Dersleri verilmektedir.
Bu sayı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Önümüzdeki öğretim yılında Alevilik Derslerini 8 Eyalete yaygılaştırıp, mevcut eyaletlerde de ders verilen okul sayısını artrırmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefimize ulaşacağımızı elimize geçen mevcut önbildirimler de doğrulamaktadır.

Alevilik dersleri öğretmen gereksinmesini karşılayabilmek amacıyla üç eyalette, Vorarlberg, Tirol ve Viyana’da Sertifika programı düzenledik. Bu programlarımıza çok yoğun katılım oldu. 72 canımız daha sertifikalarını almaya hak kazandı.

Bildiğiniz üzere 25 Şubat 2015 tarihinde çıkarılan Islam yasasına katkıda bulunduk. Bu yasa ile biz Alevilerin sahip oldukları haklar yasa kapsamına alınarak önemli bir Anayasal dayanak oluştu. Öncelikle bu yasa ile;

  • ALEVI ismi ilk kez bir yasada adıyla yer aldı.
  • Viyana Üniversitesinde kurulacak teoloji fakültesinde, kendi adıyla Alevilik Bölümünün açılması yasal zorunluluk haline geldi
  • Alevi mezarlıkları yasal hak olarak tescil edildi. Belediyelerin Mezarlık yeri tahsisine yasal zorunluluk oluştu.
  • Askeriye, Hastane ve Hapishanelerde İnançsal destek hizmeti hak olarak yasal güvenceye kavuştu.
  • Beş önemli Alevi İnanç günü (Nevruz, Kurban bayramı, Aşure, Hızır ve Gadir Hum) kendi adıyla yasa kapsamına alınarak yasal güvenceye kavuştu.
  • Alevilerin dini ibadetlerini gerçekleştirdiği günlerde ibadethane çevresinde rahatsızlık verici her şeyin engellenmesi için yasal güvence oluştu.

.

AYRIMCILIK YERİNE BİRLİĞİ; KİN/NEFRET YERİNE SEVGİYİ SAVUNUYORUZ!

Değerli canlar,

2015/16 Öğretim yılında Eğitim Bilimleri yüksek okulunda (Pädagogische Hochschule) Alevilik Dersleri öğretmenliği bölümü ilk öğrencilerini kabul ederek, derslere başlayacak. Alevi Toplumumuzun gözü aydın olsun.

Viyana Üniversitesinin 650 yıllık tarihinde bir ilk yaşanarak “Avrupa Üniversitelerinde Alevilik Teolojisi“ adıyla Viyana Üniversitesi ile ortaklaşa 1. uluslararası Alevilik sempozyumunu düzenledik. Bu sempozyuma Türkiye’nin yanı sıra Avusturya ve Almanya’dan bilim adamlarını öğretim üyelerini
ayırım yapmaksızın davet ettik. Onların bilgilerinden farklı bakışlarından ilgi duyanların yararlanmasını sağladık.

Bu öğretim yılında ilkini 11 Ocak 2015 tarihinde düzenlediğimiz “Çocuk Eğitim Cemlerimizi” her yarıyılda gerçekleştirerek, çocuklarımızın okullarda öğrendiklerini pratikte Cemlerimizde uygulamalarını ve pekiştirmelerini hedefledik. Bu öğretim yılının sonuncu “Çocuk Eğitim Cemini”
28 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirdik. Her öğretim yarı yılında Alevilik dersleri verilen okulların çevresinde bulunan Cemevlerimizde ayırım yapmaksızın gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da, bu “Eğitim Cemlerimizi” kurum ayrımı yapmaksızın gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın arasına ayrım konulmasına izin vermeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bir olması için üzerimize düşeni yerine getireceğiz ve bu konuda tam kararlılıkla hareket edeceğiz.

Canlar, Alevilerin elde ettikleri haklar ve ulaştığı nokta gurur vericidir. Bu gururu gölgeleyen mevcut durumu değiştirmek ve çocuklarımız arasında ileride yerleşme tehlikesi bulunan ayrışmayı ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu bizler için en önemli ve çözülmesi gereken bir sorundur. Bu durumdan tüm toplumumuz rahatsızlık duymakta, farklılıkların çocuklarımız üzerinden yürütülmesinden rahatsızlık duymakta ve bunu her platformda dile getirmektedir. Çocuklarımız arasında kalıcı ayrışmaların oluşmaması için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.

.

BİRLİĞE ÇAĞRI

Bu itibarla, Alevilerin çeşitli projelerde birlikte, ortak çalışmaları için pek çok neden vardır.
En önemli dayanak ise sürekli birliği vurgulayan ortak inancımız olan Aleviliktir. Çocuklarımızın Alevilik Derslerine birlikte katılmaları ve o gururu yaşamak katılmaları anne babalarınca çeşitli nedenlerle engellenen çocuklarımızın da hakkıdır. Çocuklarımızın arasında ilerde onarılması güç ayrılıklar yaratmamak için eğitim alanında ortak hareket etmek biz Alevilerin tarihsel sorumluluğudur. Bu bilinçte tüm Canların hareket etmesini umut ediyoruz.

Bu itibarla, tüm Alevi Canlarımızı çocuklarımızın ayrıştırılmasına karşı daha yüksek ses çıkarmaya ve ilk etapta okullarda Alevilik Derslerinde bir olmaya davet ediyoruz.

Gerçeğe hü, Mümine ya Ali

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (ALEVI) adına

.

Hasan AYIK                                                                Yüksel BİLGİN
ALEVI İcra Kurulu Başkanı                                         ALEVI Genel ve İnanç Kurulu Başkanı