Gazetecilerin tutuklanmaları aydınlık yarınlar üzerine düşen kara bir lekedir

Avusturya Alevi İnanç Toplumu ge kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüğüyle hareket eden Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni sayın Can Dündar ve Ankara temsilcisi sayın Erdem Gül’in tutuklanmasını kaygı ile izlemektedir.

Viyana, 26.11.2015

.

Değerli Kamuoyu,

Yaklaşık 6 senedir savaşın devam ettiği, her geçen gün vahşet, insanlık dramı ve göz yaşının yaşandığı Suriye’ye Türkiye tarafından silah yüklü Tırların gönderilmesini, gazetecilik mesleklerinin gereği olarak haber yapan Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni sayın Can Dündar ve Ankara temsilcisi sayın Erdem Gül’ün tutuklanması gönlü demokrasi, insan hakları vede özgürlüklerden taraf atam tüm vicdanları sızlatmıştır. Savaşan taraflara silah gönderenlerin değil, kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüğü sorumluluğundan hareketle silah gönderilmesini haber yapanların tutuklanmasını anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Toplumun haber sahibi olmasının ve demokrasinin güvencesi olan özgür basın ve gazeteciler üzerinde kurulan bu baskı vede yıldırma girişimlerinin Türkiye’nin hayrına olmadığı açıktır. Bu tutuklamalar Düşünce özgürlüğü ve aydınlık yarınlar üzerine düşen yeni bir kara lekedir vede insanlık vicdanınca kabul edilmesi mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti gazetecileri tutuklayarak, Alevileri yok sayarak, İnsan Hakları, Demokrasi ve Özgürlüklere kısıtlama getirerek özgürleşemez vede uygar dünyanın bir parçası olamaz. Ancak her inancın kendisini özgürce ifade ettiği, gazetecilerinin tutuklanmadığı, insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir ülke uygar dünyanın bir parçası olabilir vede dünyada yerini saygın bir şekilde alabilir.

Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti hükumetini sünni refleksle kurguladığı Suriye ve Irak politikasını gözden geçirmeye, özgür basın üzerindeki baskıları kaldırmaya, tutuklu gazetecileri serbest bırakmaya, iç barışın güvencesi olan inanç özgürlüğünü hayata geçirmeye davet ediyoruz.

 .

Avusturya Alevi İnanç Toplumu