2015 yılını geride bırakırken…

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) nun, Aleviliğin tanınması için Avusturya Anayasa mahkemesinde verdiği başarılı hukuk mücadelesinin üzerinden yaklaşık olarak 5 yıl geçti. 23 Mart 2009 yılında Viyana Alevi Kültür Birliği öncülüğünde yapılan başvuru ile hedeflediklerimiz bugün ete kemiğe bürünmüş somut kazanımlar olarak Alevi Toplumu tarafından kullanılmaktadır.

Viyana, 31 Aralık 2015

Sevgili Canlar,

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) nun, Aleviliğin tanınması için Avusturya Anayasa mahkemesinde verdiği başarılı hukuk mücadelesinin üzerinden yaklaşık olarak beş yıl geçti. 23 Mart 2009 yılında Viyana Alevi Kültür Birliği öncülüğünde yapılan başvuru ile hedeflediklerimiz bugün ete kemiğe bürünmüş somut kazanımlar olarak Alevi Toplumu tarafından kullanılmaktadır:

 • Avusturya’da islam üzerindeki sünni tekel yıkılarak, islamın her türlü rengi, yorumu gün ışığına çıkarıldı.
 • Alevilerin sünni cemaat tarafından fiiliyatta olmayan temsiline yasal düzlemde de son verildi.
 • Aleviler ve Sünniler, islam yasası içerisinde eşit haklara sahip inanç toplumları olarak, aynı göz hizasında yerlerini alarak bir ilke imza atıldı.
 • Alevileri temsilen Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) diğer inançlarla eşit haklara sahip bir inanç kurumu olarak, Avusturya Kamu Hukukunun bir parçası olarak kuruldu.
 • Aleviler, inanç hanelerine ALEVI yazdırma hakkına (Okullar, Doğum, İkamet ve Evlilik belgelerine) kavuştu.
 • Okullarda bütün ülke genelinde Alevilik Dersleri verilmektedir.
 • Alevi Mezarlıkları yasal bir hak olarak yasada yer almaktadır.
 • Viyana Üniversitesinde Alevilik Bölümü açılması yasal zorunluluk olarak yasada yer almaktadır.
 • Cemevleri, Alevilerin ibadethanesi olarak resmi hüvviyete ve yasal güvenceye kavuştu.
 • Dünyada ilk kez bir yasa içerisinde beş önemli Alevi İnanç günü adlarıyla birlikte yer aldı. Çocuklarımız bu günlerde tatil hakkına sahip oldular.
 • İnanç Önderlermiz diğer inanç önderleriyle aynı yasal statüye sahip oldular.
 • Askeriye, Hastane ve Hapishanelerdeki Aleviler için inançsal destek hizmeti (Seelsorge) yasal zorunluluk olarak yasada yer alıyor.

İbadethane statüsünde inşa edilen Viyana Cemevimiz, 10 Ekim 2015 tarihinde Avusturya Federal Cumhuriyetinin temsilcileri tam kadro halinde hazır bulunduğu ve Alevi toplumumuzun büyük bir destek göstererek katılım sağladığı coşkulu bir törenle açıldı.

Geleneksel hale gelen ve Avusturya Dış işleri Bakanı sayın Sebastian KURZ’un ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Muharrem ayı Oruç açma programımız başarıyla gerçekleşmiştir. Bu yıl düzenlenen Oruç Açma programına, pek çok ülkenin büyükelçilerinin katılımı bir ilk olmuştur.

Kuşkusuz kazanımlarımızın en önemlisi , biz Alevilerin yarınlarda var olmasının garantisi olan, çocuklarımıza okullarda verdiğimiz Alevilik Dersleridir. Alevilik Derslerinde kullanılması için Almanca dilinde hazırlanan ilk Alevilik Ders kaynak kitabımız „ALEVI“ bu yıl basımı tamamlanarak öğrencilerimiz vede toplumumuzun kullanımına sunulmuştur. Okullarda Alevilik Dersleri alan çocuklarımızla her bir yarı yılda gerçekleştirdikleri “Çocuk Eğitim Cemleri”ne büyük katılım göstermeleri vede bu projenin diğer ülkelerce de Alevi Canlarımız tarafından örnek alınması bizleri sevindirmektedir.

ALEVI Kurumu olarak çalışmalarımızda ayırt etmemeksizin tüm Alevi kurumlarına eşit mesafede yanaşıp, Hakk-Muhammed-Ali yolunda, Alevi toplumunun kazanımları doğrultusunda hizmet etmeyi kendimize bir ödev bilmekteyiz. Bu bağlamda bir kez daha net olarak vurgulamaktayız ki, Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) ne Türkiye’de ne de Avrupa’da Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf statüsünde hiç kurumla organik bir bağı bulunmamaktadır. Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) Avusturya devleti tarafından yasal olarak tanınan, bağımsız ve resmi bir inanç toplumudur.

*

Bugün itibariyle 23 Mart 2009 yılında hedeflediklerimizi bir bir gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. ALEVI Kurumu olarak herdaim Alevilerin birliği, iriliği vede diriliğini önemsemekte olduğumuzu belirterek Avusturya’da Alevi toplumunun sahip olduğu temel hak ve özgürlükler çerçevesinde tüm Canları bir olmaya tekrardan davet ediyoruz. Biz Alevilerin çeşitli projelerde birlikte, ortak çalışmaları için pek çok neden vardır. En önemli dayanak ise sürekli birliği vurgulayan ortak inancımız olan Aleviliktir. Çocuklarımızın Alevilik Derslerine birlikte katılmaları ve o gururu yaşamak katılmaları anne babalarınca çeşitli nedenlerle engellenen çocuklarımızın da hakkıdır. Çocuklarımızın arasında ilerde onarılması güç ayrılıklar yaratmamak için eğitim alanında ortak hareket etmek biz Alevilerin tarihsel sorumluluğudur. Bu bilinçte tüm Canların hareket etmesini umut ediyoruz.

Bu itibarla, Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) çalışmalarında emek sunan, katkı veren, destek ve dayanışma gösteren İnanç önderleri Dedelerimize, tüm Kurum yöneticileri Canlar vede tüm Alevi Canlara aşkı niyazlarımızı sunarız. Yeni yılın başta Aleviler ve Avusturya toplumu olmak üzere, tüm insanlığa kardeşlik, sevgi ve barış dolu getirmesini dileriz. Hakk Erenler Alevilerin birliği, diriliği ve iriliğini daim eylesin. Şahı Merdan İmam Ali Ehlibeyt bendine bağlı tüm Canların koruyucusu olsun vede Alevi toplumunun kanına susamış caniler başta olmak üzere toplumumuz arasına kin, nefret ve ayrım katmak isteyenlerden cümlemizi uzak eylesin dileriz.

Ya Allah, Ya Muhammet, Ya Ali

 

 

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) adına

 

Yüksel Bilgin                                                                                                 Hasan AYIK

ALEVI Genel ve İnanç Kurumu Başkanı                                                 ALEVI İcra Kurulu Başkanı