Hızır Hanenize uğrasın!

ALEVİ Kurumu olarak bütün Canların Hızır Orucu, niyetleri kabul olsun diler, Boz Atlı HIZIR, Hanenize Bereket, Canınıza sağlık, Yuvanıza Mutluluk getirmesini Hakk’dan temenni ederiz.

Viyana, 30.01.2016

Sevgili Canlar,

 

Alevi toplumunun kutsal günleri arasında yer alan Hızır günlerinde bulunmaktayız. Bu sene Hızır orucu 9-10-11 Şubat günlerinde tutulacaktır. Dünya Alevileri bu günlerde oruç tutarak, ölümsüzlük suyundan içmiş, darda olanların imdadına erişen, bozatlı Hızır`ın şefaatini arzular. 

Hz. Hızır, Hz. Musa zamanında yaşamış, Ab-ı hayat (ölmezlik suyunu) içerek ölümsüzlüğe erişmiş, kendisine yüce Allah tarafından batın ilmi verilerek Hz. Musa’yı eğitmekle görevlendirilmiş, tasavvuf ehli tarafından gerçek bilgiye sahip insan-ı kamil sayılan bir Evliyadır.

Hızır, Aleviler arasında çok özel bir yere sahiptir. Çünkü o, fakirin yanında zalimin karşısındadır. Darda kalanların yanındadır. Ak sakallı, bembeyaz elbiseleriyle Bozat’ına binip diyar diyar dolaşarak insanları koruyan, kollayan, kurtaran ve hoşgörü ile sevgiyi harmanlayan Pir’dir. Bilge, ulu, evliya ve derviş gibi bir değil birden fazla kişiliğiyle insanlara doğru yolu gösteren manevi güçtür. Aleviler misafiri Hızır’la, Hızır’ı da Hz. Ali ile özdeşleştirmişlerdir.

Biz Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) olarak bu Hızır günlerinde birliği hatırlatıyor, “Hizmet Hakk içindir” diyerek tüm talibi ve piri ile tüm Canları hizmete çağırıyoruz. Gelin Canlar Cemevlerimizi gönül birliği ile doldurup Hızır´ın aşkına dualar, lokmalar paylaşıp, hizmetler eyleyelim!

ALEVİ Kurumu olarak bütün Canların Hızır Orucu, niyetleri kabul olsun diler, Boz Atlı HIZIR, Hanenize Bereket, Canınıza sağlık, Yuvanıza Mutluluk getirmesini Hakk’dan temenni ederiz.

.

ALEVİ Genel Başkanı

Yüksel Bilgin

*

Yalvarması  boynumuza farz oldu,
Edeb erkân mü’minler arz oldu,
Mü’minin secdesi Hak niyaz oldu,
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle.

Kim kaildir mahşere kalan davaya,
Şah Hasan’a ağu verdi Muaviye,
Hüseyin mürrüvvet eyle canıma,
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle.

Musa Kãzım ile salayı veren,
İmam Rıza ile mescide giren,
Takî ile Nakî canıma gelen,
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle.

Askeri’nin askerine katılan,
Kul olup Belh Buhara’da satılan,
Çöl Kufe şehrinde nara atılan,
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle.

Kırklar’ın cemine beraber gelen,
Servet Muhammed’in bacını alan,
Sancağın çekip Zülfikâr çalan,
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle.

Fakir Ednâ’m der ki bu sırra eren,
Üstadım Hatayi darına duran,
Tamuda yanar mı nurunu gören,
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle.

 

ALEVI_bg_21