Avusturya Alevi Kamuoyuna

Avusturya’da Alevilerin kazanımlarına karşı düzenlenecek mitinge yönelik basın açıklaması…

Viyana, 17.02.2016

Alevi Kamuoyuna,

Değerli Canlar,

Dünyanın hiç bir ülkesinde ulaşamadığımız düzeyde kazanımlara sahip Avusturya Alevilerinin bu kazanımları bazı çevreleri oldukça rahatsız etmiş ki, Avusturya Federal Cumhuriyeti’ne ve Alevilerin kazanımlarına karşı bir miting düzenlenmektedir. O çevreleri rahatsız eden Avusturya Alevilerinin elde ettiği kazanımlar şunlardır:

  • Cemevleri, Alevilerin ibadethanesi olarak resmi hüviyete ve yasal güvenceye kavuşmuştur. Kilise, Sinagog, Cami ve Cemevleri aynı yasal eşit statüye sahiptir.
  • Aleviler, resmi belgelerinde (Okul karnesi; Doğum, İkamet ve Evlilik) inanç hanelerine ALEVI yazdırma hakkına kavuşmuştur.
  • Avusturya genelindeki okullarda, ders planları Aleviler tarafından yapılmakta ve Alevilik Dersleri Alevi Öğretmenler tarafından verilmektedir.
  • Viyana Üniversitesinde Alevilik Bölümü açılması yasal zorunluluk olarak yasada yer almaktadır.
  • Eğitim Bilimleri Yüksek Okulunda Alevilik Dersleri öğretmenliği bölümü açılmıştır.
  • Dünyada ilk kez bir yasa içerisinde beş önemli Alevi İnanç günü (Kurban Bayramı, Aşure günü, Hızır, Nevruz ve Gadir Hum Bayramı) adlarıyla birlikte yer aldı. Çocuklarımız bu günlerde tatil hakkına sahip oldular.
  • Alevi Mezarlıkları bir hak olarak yasada yer almaktadır.
  • Askeriye, Hastane ve Hapishanelerdeki Aleviler için inançsal destek hizmeti (Seelsorge) zorunluluk olarak yasada yer almaktadır.
  • Alevi inanç önderleri diğer inançların önderleriyle aynı yasal statüye sahiptir.

.

Yukarıda sayılan, Alevilerin sahip olduğu bu yasal haklara Türkiye’de karşı çıkanların kimler olduğu apaçık ortadayken, Avusturya’da buna bir takım “Alevi” Kurumlarının da karşı çıkması düşündürücü değil midir?

Alevilik adına, Avusturya Federal Cumhuriyeti’ne ve bu haklara karşı miting düzenlenmesi acaba Alevilerin mi yoksa Alevi düşmanlarıyla birlikte, Diyanet’in mi çıkarınadır?

.

Esasında Diyanet mensuplarının sokağa çıkması anlaşılır bir durum olabilir. Çünkü Avusturya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar tarafından finanse edilen devlet memuru statüsünde din adamları ve camiler istememekte, köktendinci grupların masum insanlar arasında gezerek ibadethaneleri kullanmasına, cihatçı devşirmesine engel olmak istemektedir. Bu nedenle yurtdışından Camilerin ve İmamların finansmanı ile ilgili yasak ve toplumsal iç huzuru tehdit ünsuru olarak görülen kimi “merdiven altı” Camilerin kapatılması Avusturya Parlamentosu tarafından onaylanan yasada madde olarak yer almaktadır. Bu maddeye gerek TC Hükumeti gerekse Diyanet şiddetle karşı çıkmaktadır.

Türkiye’de Alevilerin yasal haklarını gaspeden, Cemevlerinin ibadethane olarak kabulünü kırmızı çizgisi olarak gören, okullarda zorunlu Sünnilik dersleri ile Alevilere yönelik asmilasyon politikası yürüten TC Hükümeti ve Diyanet işlerinin uzantıları ile irtibatta olup Avusturya’da onlarla aynı safta duran kimi Alevilerin biran evvel hatalarından dönmelerini umuyoruz.

Diyanetle aynı safta durup, hem de zorunlu islamlaştırmaya hayır demek anlaşılması zor bir durumdur!

Ayrıca Katolik inancına mensup Avusturya’nın, Mitingi düzenleyen ve mitinge katılacak kişileri zorla islamlaştırmaya çalışıyor iddiası da sağlıklı bir aklın ürünü olamaz! Öyle ki, birilerinin iddiasının aksine Katolik inancına mensup Avusturya devleti yapmak istese o kişileri en çok KATOLİK yapmak ister. Neden zoraki İslamlaştırsın ki? Bu söylem inanılır bir söylem olabilir mi?

TC Hükumetini, Diyanet İşlerini ve onlarla aynı safta duranları, Avusturya Parlamentosu tarafından onaylanan, Alevilerin inançsal haklarını Anayasal güvence altına alan eşitlikçi bu İslam yasasını eleştirmek yerine, kendilerini sorgulayarak, Alevileri ötekileştirme ve inkar politikalarını sonlandırmaya davet ediyoruz.

.

EHLİBEYT YOLUMUZ, HAK İÇİNDİR HİZMETİMİZ!

Avusturya’da yaşayan Alevileri inançsal bazda temsile yetkili ve yasal „Din Toplumu“ statüsünde tanınan Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) herhangi bir Vakıf, Federasyon veya Konfederasyona bağlı olmaksızın, bağımsız olarak Hak-Muhammed-Ali inanç ve öğretisi uğrunda hizmet sunmaya devam etmektedir.

Biz, “Alevilik İslam dışı, kendine özgü bir Dindir” diyerek “ALİ’siz ALEVİLİK YARATMAK” isteyenlere karşı her daim “Ya Allah – Ya Muhammed – Ya Ali” diyeceğiz!

Biz, yalan ve iftiraları kendisine şiar edenlere karşı “Eline, Diline, Beline sahip ol” ilkesini savunacağız.

Biz, Aleviliğin kabul edilmesi, Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması, Okullarda Alevilik derslerinin verilmesi, Üniversitede Alevilik Derslerinin sunulması gibi Avusturya’da Alevilerin pek çok yasal haklarına kavuşmalarından rahatsız olan, çılgına dönen Diyanet işleri ile aynı noktada duran kimi Alevi kurum ve yöneticilerine karşı “Ehlibeyt yolumuz, Hakk içindir hizmetimiz!” diyeceğiz!

Biz, Alevi Kurumlarımız içerisine Türk-Kürt, CHP’li-HDP’li Aleviler vb. gibi gereksiz tartışmalara yol açan, toplumumuzu bölmeye yönelik “küçük olsun benim olsun” anlayışıyla hareket edenlere karşı “Gelin Canlar bir olalım” diyeceğiz!

Biz, geleceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızın arasına kin, nefret tohumu ekenlere karşı “Sevgi bizim Dinimizdir!” diyeceğiz!

Biz, Evlad-ı Resul soyundan olan Alevi inanç önderlerimize, Pirlerimize, Dedelerimize hakaret edenlere; Pirler ve Dedelerimizin yerlerine dikme Dedeleri piyasa süren anlayışa karşı “Pir’siz-Dede’siz Aleviliğe hayır!” diyeceğiz!

.

Bu bağlamda Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) olarak bugüne kadar yaptığımız “Birliğe Çağrı”mızı yineliyor ve Avusturya’da yaşayan Alevi toplumunun, Alevi düşmanlarının sergilediği böylesi oyunlara gelmeyeceğine inanıyoruz.

Biz, Alevilerin aynı çatı altında olmasa bile, temel hak ve özgürlükler etrafında bir araya gelmesinin daima savunucusu olacağız. Alevilerin çeşitli projelerde birlikte, ortak çalışmaları için pek çok dayanak vardır ve bunlardan en önemlisi, sürekli birliği vurgulayan ortak inancımız olan Aleviliktir.

.

Ya Allah – Ya Muhammed – Ya Ali

.

Yüksel Bilgin                                                                           Hasan AYIK

ALEVI Genel ve İnanç Kurumu Başkanı                                     ALEVI İcra Kurulu Başkanı

 

ALEVI_bg_08