6 Mayıs Hıdırellez Bayramı

ALEVI İnanç Kurulu olarak tüm Canların Hıdırellez Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, Canların hanelerine hayırlı bereket ve bolluk nasip eylemesini Hakk`dan dileriz.

.

Viyana, 05.05.2016

Değerli Canlar,

Hıdrellez büyük bir çoğunlukla Anadolu ve Balkan’larda yaşamakta olan Aleviler arasında biliniyor. Eskiden Roze Xızır (Hızır günü) de denilen Hıdrellez, halk arasındaki yaygın inanca göre, Hızır ile İlyas’ın bir araya buluştuğu, doğanın kendini yenileyişini tamamladığı günün simgesidir. Hızır ile İlyas’ın buluştukları günün anısına iki ismin birleşmesinden doğan Hıdrellez kavramıda böylece ortaya çıkmıştır.

Hıdrellez 6 Mayıs günü kutlanmaktadır ve geleneğe göre Alevi-Bektaşi öğretisinde bereketin, bolluğun da ifâdesidir. Batı Anadolu’da yaşamakta olan Tahtacılar, Çebniler, Orta ve Doğu Anadolu’da Kızılbaşlar, Hıdrellez’i kutladıkları gibi, Hızır orucu tutar ve Hızır kurbanı keserler.

ALEVI İnanç Kurulu olarak tüm Canların Hıdırellez Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, Canların hanelerine hayırlı bereket ve bolluk nasip eylemesini Hakk`dan dileriz.

.

ALEVI İnanç Kurulu Başkanı

Yüksel Bilgin Dede