Laiklik tüm İnançların güvencesidir!

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) Genel Başkanı Yüksel Bilgin, İcra Kurulu Başkanı Hasan Ayık ve İcra Kurulu üyesi Nurettin Arslan ile birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler.

04.03.2017

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI), heyet olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nu ziyaret ederek, önemli konuları istişare etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın KILIÇDAROĞLU ile ALEVI’yi temsilen; ALEVI Genel Başkanı Yüksel Bilgin, ALEVI İcra Kurulu Başkanı Hasan AYIK ve ALEVI İcra Kurulu Üyesi Nurettin ARSLAN, başbaşa görüşmede bulundular. Yaklaşık iki saat süren görüşmede pek çok önemli konu ele alındı.

 

Avusturya Alevilerinin inanç özgürlüklerine yönelik kazanımları ışığında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ilişkin beklentilerin belirtildiği görüşmede Başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği referandumu hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Avusturya’da Aleviliğin yasal olarak tanınma süreci ve Alevilerin yasal haklarına yönelik hazırlanan „ALEVI Rapor 2017 (Bilgisayarınıza yüklemek için burayı tıklayın)“ dosyasının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na takdim edildiği görüşmede Avusturya modelini Türkiye’nin örnek alması hususunda görüş birliğine varıldı.

Aleviliğin tanınmasıyla, Alevilerin ve diğer tüm inanç mensuplarının Avusturya’ya sevgilerinin, bağlılıklarının bir kat daha arttığı dile getirilerek, tanınma sonucunda tümü eşit statülere sahip bütün inançlar, birbirleriyle olumlu bir diyalog sürecine girdiler. Tanınma toplumsal barışa büyük katkıda bulundu. Burada inanç mensupları birbirleriyle rekabet halinde değil, dayanışma ve diyalog halinde. Aynısının Türkiye’de yaşanmaması için hiç bir engel yok. Tek bir engel var: o da mezhepçi, ötekileştirici, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı taassup anlayışı ve onun ürettiği dildir. Bu anlayışın yerine seküler anlayış devlete egemen olması gerektiğinde hususunda tam bir görüş birliği sağlandı.

 

Türkiye’nin iç meselelerinin Avusturya ve Avrupa‘ya taşınmasının; o ülkelerde yaşayan Türkiye kökenli topluma, yarar değil zarar verdiğini, bunun aşırı sağ partiler tarafından seçimlerde propaganda malzemesi olarak kullanıldığının dile getirildiği görüşmede, Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin iç problemlerinin ele alındığı platform olmaması gerektiğinin ve bunun Türkiye kökenli insanlar arasında da ayrışma yarattığının altı çizildi.

Türkiye’nin uluslararası arenada saygın bir yere oturabilmesi için; öncelikle inanç özgürlüğü noktasındaki taassup, ceberrut bakışın yerini, özgürlükçü, insan hak ve hürriyetleri odaklı bir bakışın alması gerektiği, bunun da ancak gerçekten laiklikle mümkün olabileceği dile getirildi.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin çok yararlı geçtiğini, Avusturya’da inanç özgürlüğü hakkındaki gelişmeleri takip ettiklerini, olumlu bulduklarını, kendileri için vatandaşlarının inançları, neye inanıyorlarsa inansın, saygın olduğunu ve bunun garantisinin de gerçekten laiklik olduğunun altını çizerek, inancı siyasetten ayırarak doğru bir yol izleyen ALEVI Avusturya’nın örnek bir inanç kurumu olduğunu, diğer kurumların ALEVI’den ilham alması gerektiğini belirterek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

ALEVI Basın Dairesi