VİYANA ÜNİVERSİTESİNE ALEVİ PROFESÖR

Kuruluşunun 652. yılını geride bırakan, dünyanın en köklü üniversitelerinden birisi olan Viyana Üniversitesi, bünyesinde kuruluşu devam eden Alevilik Anabilim Dalı na, ilk Alevi profesör atanması amacıyla uluslararası ilan vererek tarihi bir adım daha attı.

Viyana, 7 Mart 2017

.

Avusturya Alevilerinin tanınma için 2008 yılının 23 Martında yaptıkları tanınma başvurusu ve din toplumu statüsünde 22 Mayıs 2013 tarihinde tanınmalarının ardından, kazanımlar inanılmaz bir tempoda yol almaya başladı.

Okullarda Alevilik Derslerinin 2014 yılından itibaren verilmeye başlanan süreç, 2016 yılında resmi olarak Viyana-Krems İnançlar Eğitim Bilimleri Yüksek Okulunda Alevilik İnanç Öğretisi Enstitüsünün kurulmasına evrildi (Bağlantı/Link). Alevilik Enstitüsünde Alevilik dersleri Öğretmenleri yetiştirilmeye başlandı. Bu sürece şimdi de Avrupa ve Avusturya’nın en köklü Üniversitesi dahil olarak, Alevi Teolojisinin (İnanç Öğretisi) okutulacağı, Alevilik Anabilim Dalı’nın kuruluşunu gerçekleştirerek bir tarihsel gelişmeye ev sahipliği yapıyor. Viyana Üniversitesi bu gelişmeyle Alevilik Teolojisi öğrenimini sunan dünyadaki ilk Üniversite ünvanına sahip oldu.

.

Bilindiği üzere 2015 yılında yasallaşan islam yasası; birbirinden bağımsız, eşit haklara sahip iki inanç toplumunu resmen tanıdı (Bağlantı/Link). Aleviler ve Sünniler bu yasada birbirlerinden bağımsız, kendilerine özgü inanç grupları olarak yer aldılar. Yasada, tanınan bu her bir inanç grubu için Üniversite bünyesinde bir anabilim dalı açılması öngörüldü. Bu görev inanç toplumlarının istemi doğrultusunda (bir kaç üniversite daha talip olmuştu) Viyana Üniversitesine verildi. Yasayla Alevilik Anabilim Dalının kuruluşu artık yasal bir zorunluluk haline gelmişti. Bu yasal zorunluluğun ailk adımı olan Alevilik İnanç Öğretisi Anabilim Dalını kuracak, kurucu bir profesörlük kadrosu için, alım ilanı verilerek bu tarihsel süreç yeni bir düzleme taşındı.

.

Bu başarı, bu onur 1400 yıldır, Hak-Muhammed-Ali inancına olan ikrarından taviz vermeyen, horlanan, dışlanan, ötekileştirilen, yok sayılan, katledilen, asimile edilmeye çalışılan ya da inancından koparılarak folklorik bir grup, siyasal bir grup haline getirmeye çalışanlar vede Ali’siz Alevilik yaratmak isteyenlere yönelik biz Alevilerin, bilim yoluyla verdiğimiz açık ve net yanıttır. Her inanç gibi, Alevi inancımızın öğretisi de, bilim yuvasında, öğretilmeli, araştırılmalıdır. Çünkü biz “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” diyen Hünkarın takipçileriyiz.

Bizlere kadar yasal noktada sorunlarla dolu gelen inancımız Aleviliği, sorunlarını bir bir çözmüş ya da çözümü için önemli bir mesafe katetmiş olarak çocuklarımıza bırakmaya ahdımız var. Bilimi rehber olarak öğütleyen inancımızın bilim dünyasında hak ettiği yere ulaştırmaya ahdımız var.

.

Alevilik Öğretisi Anabilim Dalı, insanlığa bir umut ışığı olsun.

.

Bu tarihsel sürece katkıda bulunan, başta inanç önderlerimiz, dedelerimiz, babalarımız olmak üzere, ALEVI kurumunun tüm yönetim kadrosuna, Alevi inancından ödün vermeyen Canlara ve Alevi dostlarına aşk ola.

 

Teşekkürler Avusturya! Teşekkürler Viyana Üniversitesi!

 

ALEVI Eğitim Dairesi

 

LINK: VIYANA ÜNIVERSITESI ALEVI PROFESÖR ILANI (ALMANCA & INGILIZCE)