ADALET’den YANAYIZ!

Basına ve Kamuoyuna,

 

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‚Adalet Yürüyüşü’nü amasız, fakatsız, desteklemektedir!

.

Evet biz Aleviler ADALET istiyoruz!

.

1) Türkiye’de sayıları milyonlarla ifade edilen biz Alevilerin inançsal kimliğinin yasal olarak tanınması için Adalet istiyoruz!

2) Biz Alevilerin ibadethanesi olan Cemevlerimizin ibadethane statüsünde diğer inançların ibadethaneleriyle aynı göz hizasında tanınması için Adalet istiyoruz!

3) Okullarda verilen zorunlu Din dersinin kaldırılıp her inanç için seçmeli hale getirilmesi Alevileri emevileştirme politikasının son bulması için Adalet istiyoruz!

4) Avusturya örneğinde olduğu üzere Türkiye’de de Alevilik Derslerinin okullarda o inanca mensup öğretmenler tarafından öğretilmesi için Adalet istiyoruz!

5) Madımak otelinin “Utanç Müzesi” haline dönüştürülüp Alevilere yönelik uygulanan katliamların unutturulmaması için Adalet istiyoruz!

6) Aşure günü, Nezruz bayramı ve Arap Alevileri için özel bir öneme sahip Gadir Hum’un resmi tatil olarak kabul edilmesi için Adalet istiyoruz!

7) Alevilere yönelik nefret söylemleri (Alevifobi), tehditler ve saldırılar, nefret suçları kapsamına alınıp hakkettiği şekilde cezalandırılması için Adalet istiyoruz!

8) Alevi köylerine yapılan camiler kaldırılarak, buralara atanan imamlar geri çağrılması için Adalet istiyoruz!

9) Alevi mahallelerine ve büyük kamu projelerine “Yavuz Sultan Selim” gibi Alevileri rencide edici isimler verilmesinden vazgeçilmesi için Adalet istiyoruz!

10) Nüfus cüzdanlarından din hanesi kaldırılıp, insanların inançlarına göre bu veya başka yöntemlerle fişlenmesinin önüne geçilmesi, kamu hizmetlerinin eşit vatandaşlık temelinde sunulması için Adalet istiyoruz!

11) Devletin her vatandaşına, her inanca eşit mesafede durması, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin son bulması için Adalet istiyoruz!

12) Avrupa insan hakları mahkemesince teslim edilen haklarımızın uygulanması için Adalet istiyoruz!

.

Saygıdeğer kamuoyu,

.

Türkiye’de özellikle son 15 yılda demokratikleşme sürecinde yaşanan problemler ve tıkanıklıklar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazanılan davalar,ülkede özellikle Din ve Vicdan özgürlüğü bağlamında Alevi inancına mensup vatandaşların taleplerine yönelik halen atılması gereken pek çok adım olduğunu göstermektedir.

Türkiye toplumunun tümünün iktidarıyım diyen Hükumet, ülke de sayıları milyonlarla ifade edilen Alevileri görmezden gelmekte, toplumumuzun haklarını teslim etmekte hala ayak diremektedir. Konu Aleviler olduğunda uygulamak zorunda olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını dahi uygulamamaktadır. Aleviler bin yıldan fazla bir süredir yaşadığı topraklarda eşi görülmemiş bir ayrımcılık , yadsıma ve asimilasyon politikasına maruz kalmaktadırlar.

Alevileri, Kürtleri, Ermenileri vs. yok sayarak, Milletvekilleri ve Gazetecileri tutuklayarak, Akademisyenleri sebepsiz yere işten atarak, İnsan Hakları, Demokrasi ve Özgürlüklere kısıtlama getirerek özgürleşemez vede uygar dünyanın bir parçası olamaz. Ancak her inancın kendisini özgürce ifade ettiği, insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir ülke uygar dünyanın bir parçası olabilir ve ancak böylece dünyada saygın bir yer bulabilir.

Türkiye’nin uluslararası arenada saygın bir yere oturabilmesi için; öncelikle inanç özgürlüğü noktasındaki , ceberrut, mezhepçi  bakışın yerini, özgürlükçü, insan hak ve hürriyetleri odaklı bir bakışın alması gerekmektedir. Türkiye son yılarda dünyada uygar ülkeler sınıfından hızla kopmaktadır. Yasakları kaldırmak için gelenler, yasakların üzerine yeni yasaklar koymakta, ülkeyi adeta yarı açık cezaevine çevirmiş bulunmaktadır. İşte sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan bu sessiz yürüyüş, umut olmuştur. Bu yürüyüşe, her toplum kesiminin kendi Adalet talepleriyle sahip çıktığını görüyoruz. Biz Aleviler, uygar dünyanın parçası bir ülkede, inanç özgürlüğümüzün tanınması için evet biz de ADALET istiyoruz.

.

.

Değerli Kamuoyuna saygılarımızla

.

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) adına

İcra Kurulu Başkanı Hasan Ayık