Ali’siz Alevilik ve Aleviliğin içeriden asimilasyonuna Hayır!

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) olarak Hünkarımızın adının verildiği ilçede toplanıp “Aydınlar ve Pirler” adına bildiriye imza atanlara belirtmek isteriz ki, hiç kimsenin gücü Hz Ali’nin, 12 İmamlarımızın, tasfirlerini Cemevlerimizin duvarlarından indirmeye yetmez. Bu yol sahipsiz değildir. Bizler sizler istiyorsunuz diye, Cemlerimizde Hz. Hüseyin’e göz yaşı dökmekten vaz geçmeyeceğiz.

Viyana, 8. Temmuz 2017

Alevi Kamuoyuna

.

Bismi Şah, Allah Allah!

Aleviler, Allah’a kul, Muhammed’e ümmet, Ali’ye talip olanlardır.

.

Sevgili Canlar,

.

Son zamanlarda, kıymeti kendinden menkul çevreler tarafından, 1400 yıldır yüce değerleriyle bugünlere taşınan Aleviliği kendi mecrasından çıkarıp, kafalarında ki ideolojilerine göre özünden uzaklaştırılmış, içeriği yok edilmiş, geleneklerinden koparılmış bir Alevilik yaratılmaya çalışılmaktadır. Televizyonlara çıkıp Aleviliği tanımlamaya ya da Serçeşmemizin adını kullanarak bildiri yayınlamaya çalışan bu çevreler, biz Alevilere ayrı bir don biçmeye kalkışmakta, bize inancımızı öğretme saygısızlığında bulunmaktadırlar. Bu tür yol  erkan bildirisi yayınlayanların büyük bölümü Cem erkanlarına sadece izleyici sıfatıyla katılmış, alınları secdeye hiç gelmemiş, ateizmi bayrak edinmiş kesimlerdir. Bunlar Alevi olmayıp, sadece Alevi ulularının isimlerini maksatlı bir şekilde kullanan, geçimlerini bu yolla sağlayan kimselerdir.  Aleviliğin İslam’la ilgisi yoktur diyen bu kesimin amacı; Alevilerin birliğini bozmak, içini boşaltıp asimile etmektir. Bunlar içimize bir şekilde girmiş, iç asimilasyonculardır.

Şurası unutulmamalıdır ki, Aleviler ne Ebu Süfyan’a, ne Muaviye’ye ne de Yezit’e biat etmediler, teslim olmadılar, inançlarından vaz geçmediler. Kayıp İmamımız Muhammed Mehdi dışında, tüm imamlarımız katledilmeyi göze aldı, inancını satmadı. Derisi yüzülen Hallac-ı Mansur, darağacında asılan Pir Sultan Abdal olduk, dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan dedik.

Ne Yavuz’un orduları, ne Ebu Suud’un fermanları ne de kuyucu Muratların biz Alevileri diri doldurdukları kuyuları, bizleri “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali“ demekten uzak tutamadı, yolumuzdan döndüremedi.

.

Hünkarımızın adının verildiği ilçede toplanıp “Aydınlar ve Pirler” adına bildiriye imza atanlara söylüyoruz. Biz Alevilerin Pir’i Şah-ı Merdan Ali’dir. Pir’lik makamının birinci şartı, Evlad-ı Resul olmaktır. Resulü reddedenin ne Pir’likle ne Alevilikle ilgisi alakası olmaz. Seyyidlik ünvanını kullanarak geçim sağlayan bu zatlar, imzaladıkları bildiride kendi kendilerini inkar etmekte dahi bir beis görmeyecek kadar akıl tutulması yaşamaktadırlar.

Şurasını kimse unutmasın ki, hiç kimsenin gücü Hz Ali’nin, 12 İmamlarımızın, tasfirlerini Cemevlerimizin duvarlarından indirmeye yetmez. Cem ibadetimizden; Hz Muhammed’i , Hz Ali ve12 imamları anmamızı çıkaramaz. Çerağ uyadırmamızın dayanağı, Nur suresi 35-36 ayetlerini çıkaramaz. Cem’de Tevhid, Duaz-ı İmam, Mersiye ve Semahı çıkaramaz.

.

Ey bize yeni Alevilik yazmaya, başka bir don biçmeye çalışanlar, cenazelerinizde saz çalabilir, takım elbise de giydirebilir, cenazenizi dahi yakabilirsiniz ama bunu Alevilik adı altında yapamazsınız. Ibrahim-i dinlerden olmayıp, hem de İbrahim-i dinlere mahsus sünnet töreni düzenleyip, Kirvelik Erkanı yapamazsınız. 7 ulu ozanlarımızı, ulularımızı yok sayıp kendi yazdığınız erkannameleri Alevilerin erkannameleri olarak göremez,  Alevilikte cennet ve cehennem yok diyemezsiniz.

Cennet Gençlerinin Efendileri İmam Hasan ve İmam Hüseyin’dir . Aleviler yüz yıllardır ödün vermeden Hak-Muhammed-Ali, Ehlibeyt ve 12 İmamlar’a olan ikrarından vaz geçmemiştir. Erenlerimiz, Pirlerimiz, Evald-ı Resullerimiz, Dedelerimiz, bundan dolayı Kerbela’dan günümüze denk hep zulüm görmüş, katliamlara uğramış, çile çekmiş, karalamalara maruz kalmış ve kalmaya da devam etmektedirler. Sizin ideolojinize uymuyor diye, bizden inancımızı değiştirmemizi beklemek, bize başka bir don biçmek, din seçmek, ne sizin hakkınız ne de haddinizdir.

.

Bu yol sahipsiz değildir. Bizler sizler istiyorsunuz diye, Cemlerimizde Hz. Hüseyin’e göz yaşı dökmekten vaz geçmeyeceğiz. Yüzlerce yıldır atalarımızın yaptığı şekilde Cemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yayınladığınız bildiride ki Emevi Abbasi anlayışını, 1826 yılında kadı önüne idam edilmesi için çıkarılan, Hamdullah Çelebi Efendi’nin dile getirdiği üzere, Islam olarak görmeyeceğiz. Sizlere Hamdullah Çelebi’nin kemiklerini sızlattırmayacağız. Dünyanın hiç bir yerinde Alevilik Ali’siz olmadı, olmayacaktır. Aleviliğin, islamın ne olduğunu, Ebu Suudlar, Şeyhülislam Kemaller yerine , Alevi ulularından, Hünkar’dan, Pir Sultan’dan, Kul Himmet’ten ve diğerlerinden öğrenseydiniz, bu kadar yoğun Emevi misyonerliği altında kalmazdınız. Cemlerimizde secdeye gelmeyi, pirlerimize kulak vermeyi becerebilseydiniz, Emevi anlayışını bize islam diye sunarak Hamdullah Çelebi efendinin kemiklerini sızlatmazdınız. Sünni misyonerliğin ortamında yetişmiş ve orayı referans alanların, Alevilik bildirileri yazma ve yeni erkanlar yaratma ne hakkıdır ne de haddidir.

.

 Alevilik, kendini bilenlerin, insan-ı kamil olma yoludur. „Alevilik, İslamiyet’in yüz akıdır“… Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali

.

Aşk İle

Yüksel Bilgin
Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) Genel Başkanı

.