SOYUMUZA DİL UZATAN, PİRİNCİN İÇİNDEKİ BEYAZ TAŞLARA

St. Pölten Cemevinin Avusturya’da Alevilerin yasal inanç toplumu olan, Avusturya Alevi İnanç Toplumu’na (ALEVI) bağlanma kararını açıklamasının ardından, AABK Onursal Başkanı Turgut Öker katıldığı bir canlı yayında, St. Pölten Cemevi başkanı, Derviş Cemal ocağından dedemiz Mehmet Mercan’ı ve onun kutlu soyunu hedef alan, inanca, vicdana, insafa sığmayan açıklamalarda bulunmuştur. Dedemizin kutlu soyu olan Derviş Cemal ocağını kast ederek, “bre Soysuz” ifadesini yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkınmadan kullanmıştır.

Şunu açıkça ifade ediyoruz ki, dedemizin soyu bellidir. Dedemiz “Derviş Cemal ocağındandır. Bu ocak aracılığıyla soyu Ehl-i Beyte, Deşti Kerbela, Hz. Hüseyin’e ulaşmaktadır.

Turgut Öker yıllarca Avrupa Alevilerinin bir Kurumunun Genel Başkanlığını yapmış; bu durumu siyasete tahvil ederek, TBMM ye Milletvekili seçilmiştir. Hal-ü hazırda da, AABK’nın onursal başkanlığını yapmaktadır. Dedelerimizin soyunun Turgut Öker’e en küçük bir zararı dokunmamış, aksine ona Milletvekili olmasının önünü açmıştır.

Kutlu soyu bilinen dedelerimize, Evlad-ı Resullarimize soysuz denmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Dedemizin soyunun, Hz. Hüseyin’in soyunun, Turgut Öker’e ne gibi bir zararı dokunmuştur? Dedelerimiz üzerinden, Pir Sultan’a, Hacı Bektaş Veli’ye, İmam Hüseyin’e, Şahı Merdan İmam Ali ve dolayısıyla Ehlibeyt soyuna dil uzatmak nasıl bir ruh halidir?

Dedelerin soyuna hakaret etmek, onların Ocakzade olup olmadığını tespit etmek için DNA Testine davet etmek veyahutta kendi gibi düşünmeyenleri ötekileştirerek hakaretler yağdırmak ancak Alevi Edep ve Erkanından uzak olan kişilere yakışan bir tavır olsa gerek. Bireylerin çeşitli eylemlerini beğenmiyorsak, onu eleştirmemiz, beğenmediğimizi açıklamamız elbette mümkündür. Bunu bahane ederek, ulu soyumuza dil uzatmak ne biçim bir hadsizliktir!

Bizim soyumuz ne Kerbela’da, ne Çaldıran’da ne de Dersim’de yüz kızartıcı bir şey yapmadı. Aksine, haktan, adaletten, yana oldu. 12 İmamlarımızdan on birinden hiçbiri Hak yolunda hizmet ettikleri, doğrudan yana oldukları için, sıcak yatağında hakka yürümedi. Hepsi; Ebu Süfyan, Muaviye, Yezit ve onun ardılları tarafından katledildi.

Daha dün seçim meydanlarında Evladı Resul olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun soyunu hedef alarak “Önemli olan boy değil, soy” diyen Tayyip Erdoğan’ın söyleminde olduğu gibi Turgut Öker’de benzer söylemde bulanarak Mehmet Mercan Dedemizin soyuna dil uzatmasını kabul etmiyor ve esefle kınıyoruz.

AABK’dan Hz. Hüseyin’in soyuna dil uzatan bu bireyden onursal başkanlık ünvanını geri almasını talep ediyoruz. Soyumuza dil uzatan, pirincin içindeki beyaz taşları kınıyoruz. Dedelerimiz, Hakkın kudret eliyle cilaladıkları aynalardır. Onlara bakan, olduğu gibi kendini görür! Hakk Erenler bizi soyumuzun şefaatinden mahrum etmesin.

Ya Hüseyin!
Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI)