ST. PÖLTEN CEMEVİ

ST. PÖLTEN CEMEVİMİZ  HAK MUHAMMED ALİ YOLUNDA ALEVİLERİN İNANÇTA BİRLİĞİNE EVET DEDİ!

Vahdet sarayına girenler için,
Hakkı hakkelyakın görenler için,
Bu sırrı Harabi bilenler için,
Birlik meydanında cevlan eyledik.

04.12.2018

Alevi Kamuoyuna,

Avusturya’da Alevi Örgütlenmesini başlatan ilk Cemevimiz St. Pölten, Avusturya Alevilerinin, inançta birliğine, Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) çatısında evet dedi.

Avusturya Alevi örgütlenmesine ilk adım 1988 yılında St. Pölten’de ve gene aynı yıl içerisinde Viyana’da atıldı. St. Pölten Alevi Kültür Birliği’nin tüzüğü 1989 yılında onaylanarak, Avusturya’da kurulan ilk Alevi kurumu olarak, Avusturya Alevilerinin tarihinde haklı yerini aldı. St. Pölten’in ardından bir kaç ay sonra Viyana Alevi Bektaşi Ehl-i Beyt cemaati’i adıyla ikinci Alevi kurumu, dernekler masasından onaylanan tüzüğü ile faaliyete geçti.

Bu iki Cemevimizin ortak bir özelliği, iki kurumumuzunda Sivas katliamından önce Avusturya’da kurulan ilk Alevi Kurumları olmasıdır. Bir diğer özelliği ise, kendine özgü mimarisiyle ilk Cemevimiz  St. Pölten’de ve ikinci Cemevimizin  Viyana’da mevcudiyetidir. Avusturya’da faaliyette olan diğer tüm Alevi Kurumlarımız; Sivas Katliamı sonrası kurulmuş ve Alevilerin gücüne önemli güç katmışlardır.

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı değildir. ALEVI Avusturya ne Cem Vakfı, ne AABK ne de herhangi başka bir kuruma bağlı değildir. ALEVI Avusturya, Kamu Hukukunun bir parçası olarak, dünyada (Körperschaft des öffentlichen Rechts) Kamu Kuruluşu hüvviyetine sahip ilk ve tek kurumdur. ALEVI Avusturya Federal Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm Alevilerin inançsal gereksinmelerini gidermek, Aleviliği yaşamak ve yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulmuş, diğer inanç toplumlarıyla aynı eşit haklara sahip, Avusturya Alevilerinin bağımsız yasal kurumudur.

St. Pölten’li canlarımızın Alevilerin inançta birliğine giden bu yolda attıkları bu adımın, çeşitli nedenlerle ALEVI Kurumumuzun çatısı altında henüz yer almayan, diğer kardeş kurumlarımıza vesile olmasını umuyor ve  yolumuz Hak Muhammed Ali Yoludur diyen tüm kardeş kurum ve canlarımızı; 2012 yılında Mustafa Düzgün, Derviş Tur, Cafer Kaplan, Hıdır Temel ve Sedat Korkmaz dedelerimiz tarafından oluşturulan Hak Divanında alınan kararlar doğrultusunda, Hak Muhammed Ali yolunda inançta birlik katarına katılmaya davet ediyoruz. ALEVI’nin kapısı, Hak Muhammed Ali Yoluna, ikrarına bağlı, tüm Ehl-i Beyt bendelerine her zaman ve sonuna kadar açıktır. Hak Muhammed Ali Yolunda, Hünkarımızın öğüdüyle gelin “bir olalım, iri olalım, diri olalım”. Çünkü “Güçlü Alevilik Birlikten Geçer.”

St. Pölten’li canlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor ve bu mutlu haberi siz saygıdeğer kamuoyu paylaşmaktan sevinç duyuyoruz.

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI)