İnancın tanımını İnanç Önderleri yapar!

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) İnanç Kurulu Başkanı Yüksel Bilgin ve ALEVI İcra Kurulu Başkanı Hasan Ayık Dedenin yapmış olduğu „Hak-Muhammed-Ali yol ve öğretisine sahip çıkma“ çağrısına uyan 85 Dede ve Ana 19 Ocak 2019 Cumartesi günü Viyana Şah Hatayi Cemevi’nde biraraya geldiler.

Hak-Muhammed-Ali yol ve ikrarı üzerine hoşça Muhabbetlerin edildiği, Avusturya’da Alevilerinin geldiği sürecin değerlendirildiği buluşmada ayrıca Alevi inanç önderleri ve bağlı oldukları Ocaklarına yönelik yürütülen itibarsızlaştırma girişimleride gündeme geldi . Buluşmayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Viyana, 19.01.2019

Alevi Kamuoyuna,

Avusturya inancımız Aleviliği bütün ülke sathında tanıyan ilk ve tek ülkedir. Gene Dünya’da Alevi isminin bir yasada geçtiği tek ülkedir. Tanınan Alevili inanç esasları Alevi İnanç önderleri tarafından 13 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen birinci Alevi İnanç Önderleri kurultayında 55 Yol Öndermiz tarafından ittifakla, RIZALIKLA kararlaştırılmıştır. Buna göre:

Alevilik, ‘Hak-Muhammed-Ali’ yolunun ‘Kırklar Meclisi’nde olgunlaştığı ve Oniki İmamlarla devam eden; İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber olarak alan, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen Hazret-i Pîr’le, diğer Anadolu erenleriyle ve ulu ozanlarımızın nefesleriyle hayat bulan, kadın ve erkeğin bir arada dede huzurunda saz ve nefesler eşliğinde, semahlarla icra edilen İslam inancının adıdır.

Alevilik inancı, hayatın amacını insanın ham ervahlıktan çıkarak insan-ı kâmil olup özüne dönmek olarak tanımlar. Bunun için de; ‘Mürşid’, ‘Pîr’ ve ‘Rehber’ huzurunda ikrar verilerek ‘Dört Kapı Kırk Makam’ aşamasından geçilir. İnancımızın uygulandığı mekân Cemevidir’’

Değerli canlar, güzel insanlar,

Avusturya Alevi İnanç Toplumunun bu inanç esasları 13 Haziran 2009 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen “1. İnanç Önderleri Kurultayında” bizzat inanç önderleri kararlaştırılmıştır. Bu açıklamada yolumuzun esasları ana hatlarıyla mevcuttur.

Son dönemde İnanç Önderlerimiz’e ağır saldırılar yapılmakta, soyları hedef alınmaktadır. Bu saldırılar bilinçli yapılmaktadır. İnancımızı yok etmenin olmazsa olmazı, inancımızın temel taşlarıyla oynamaktır. İnancımızın temel bir süreği olan, ocaklarımız ve bu süreği temsil edenler ise, dedelerimizdir. Eğer bu kurumumuzu yıkarlarsa, hedeflerine ulaşacaklardır. Bazı güzel canlarımız, kulağa hoş gelen hümanist ifadeleri duyarak oynanan oyunu görememektedirler. Şunu unutmayalım ki, Alevi canlarımız bugün başka ibadethanelere gitmiyorlarsa, dedelerimizin emeği büyüktür. Dedelerimiz canları pahasına, taliplerini terk etmemişlerdir. Dedeyi talipten ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Dede ve talip etle tırnak gibidir.

Biz bugün Viyana Şah Hatayi Cemevinde biraraya gelen 85 inanç önderleri olarak açıkça belirtiyoruz ki, Hak-Muhammed-Ali yolu ne Hz. Ali’siz, ne de Hz. Muhammed’siz olur. Ay Alidir, Gün Muhammed. Muhammed’i Ali’den ayırma çabaları beyhudedir. Bunun amacı Aleviliği islam dışı bir pagan (doğa dini) din olarak göstermektir. Cemlerimizde selavat getirdiğimiz Hz. Muhammed ve onun Ehl-i Beytinin dini hangi dindir? Bu sorumuza cevap verememektedirler. Hz. Muhammet ve Hz. Ali’yi anmadan Cem yapabilir miyiz? Hangi ulumuz islam dışıyız demiştir? Alevilere islam değilsiniz iftirasını atan, Ebu Suud ve onun ardılları olduğunu nasıl inkar ederiz?

 Ne zamandan beri bireyler, ocaklarımızın talipleri, ocaklara danışmadan kendilerine göre bir Alevilik tanımlamaktadırlar? Ocaklarımızı yok ettiğimizde elimizde ne kalacaktır? Ocaklarımızı yıktıklarında elimizde bu güzide inancımız Alevilik kalabilir mi?

Güzel canlar,

Alevilerin arasındaki müşküllerin çözüm yeri Mahkemeler değildir. Cemlerimizde pirlerin önünde haklının haksızdan ayrıldığı Dar’dır. Müşküller pirlerin önünde HAK DİVANI’nda çözülür. 1400 yıldır mahkeme görmemiş toplumumuzu mahkemelerin önüne taşımak yanlıştır. Yolumuza haksızlıktır.

İçinde bulunduğumuz Hızır ayında, Hanenize Hızır uğrasın.

Hakk Erenler yardımcınız, Hızır yoldaşınız olsun.

[Buluşmaya katılan İnanç önderlerinin imzaları]