Kurumsal Logomuz

PLATFORM SÜRECİ

Avusturya Alevi İnanç Toplumu 16 Aralık 2010 tarihine kadar, resmi inanç statüsüne kavuşana denk, Platform çalışmaları süresince, Platform çalışmalarına dahil olan Canların rızalıkları ile belirlenen logo ile çalışmalarını yürütmüştür. Avusturya Alevi İnanç Toplumu Platformu logomuz:

logo-platform

.

YASALLAŞMA SONRASI

16 Aralık 2010 tarihinden sonra, Avusturya Alevi İnanç Toplumu olarak resmi inanç statüsüne kavuşmamızın ardından yeni logomuzu rızalık ile belirleyerek, seçilecek olan yeni logonun kendisini Alevi-Bektaşi inancına mensup bir Can olarak gören herkesi kapsayıcı olmasına özen gösterdik.

Seçtiğimiz logo hem bizim anadolu kızılbaş alevilerini, yani bizleri, hem balkan bektaşilerini, hem Arap Alevilerini, hem Mevlevileri … temsil edebilme özelliğine sahip olmalıydı. Bu logo Alevi-Bektaşilerin tüm renklerinin ittifakıyla seçildi. Avusturya Alevi İnanç Toplumunun şuanki resmi logosu:

.

alevi_logo Kopie

.

LOGONUN ÜSTÜNDEKI SEMBOLLERIN ANLAM VE MANALARI NELERDIR?

TESLİM TAŞI ve ONIKI KÖŞENIN ANLAMI

Teslim taşı, Bektaşi dergahına teslimiyet manasına gelen, dervişlerin boyunun çıkarmadıkları taştır. Teslim taşının iç yüzü yani batını Hz. Ali’yi, dışa bakan yüzü ise zahiri yani Hz. Muhammed’i temsil eder. Teslim taşının 12 köşesi 12 imama denk düşer.

Bektaşiler, yüzünü Allah’a dönmüşlerin taşı olarak tarif ederler teslim taşını. Teslim taşını taşımak, ayrıca Pîr’e bağlılığı ifâde eder. Pir, Yol ve erkana giren dervişe, Teslim Taşı’nı, tekbirlerle takılır.

Alevi inancında oniki sayısının önemi vede yeri çok yücedir. İslam aleminde İmamametlik makâmından sadece oniki İmamlar vardır. Bu imametlik makamını sadece bu soydan gelenler temsil edebilirler. Onun içindir ALEVI’nin logosunda kullanılan oniki köşe, 12 İmamları temsil etmektedir. Oniki köşenin sultanları, başlarımızın tacı vede gönüllerimizin Kabe‘leridirler.

Oniki İmamlarımızın isimleri başlıca şunlardır:

 • İmam Ali‘yel Murteza
 • İmam Hasan Mültecaba
 • İmam Hüseyin‘i Desti Kerbela
 • İmam Zeynel-i Aba
 • İmam Muhammed Bakır
 • İmam Cafer-i Sadık
 • İmam Musay-ı Kazım
 • İmam Ali Rıza
 • İmam Muhammed Taki
 • İmam Ali-yel el Naki
 • İmam Hasan-ül Askari
 • İmam  Muhammed Mehdi

LOGONUN ÜSTÜNDEKI BEŞYILDIZ

Alevi tasavvufunda Kubbey-i Rahman vardır. Ak kubbe Hz. Muhammed, Yeşil kubbe Hz. Ali, kubbelere Esmai Hüsnasından  Fatümetül Zöhre, yıldızlarda İmam Hasan ile İmam Hüseyin‘dir. Bektaşi terimiylede Gün Muhammed, Ay Ali, bir küre gibi sarmalayan gökyüzü Fatümetül Zöhre, yıldızlarda Fatümetül Zöhrenin kulaklarından asılı olan Hasan ile Hüseyindir (Şeperle ile Şüperdir).

Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, İmam Hasan ve İmam Hüseyin, beşi birden Ehli-Beyt’i oluşturur. Güneş olup dünyayı aydınlatan, Ay olup zifiri geceleri ışıldatan, Fatümetül Zöhre‘nin Esmasında yıldız olup parlayan bu nurlara Aleviler beşler derler. Bu beş yıldızda ALEVI’nin yeni logosunda tasarlanmıştır.

ZEYTİN DALI

Zeytin dalı genelde barışı simgeleyen bir sembol olaraktan kullanılır. Zeytin ağacı tahrihte kutsallığın, bolluğun, bilgeliğin, sağlığın vede kemaletin sembolü olaraktan sayılmıştırştır. Alevi inancında kişiye uzatılan el geri dönmez. Öyleki kim olursan ol, kapıdan süzülerekten gelen kişiye gönül turab olur.

GÜVERCİN

Güvercin dünya üzerinde üç büyük dinde de kendini göstermektedir. Tevratda Nuh peyğamberin tufanın dinmesini beklerken, gökyüzüne bir güvercin uçurur. Güvercin kısa bir zaman sonra ağzında bir zeytin dalı ile geri gelir. Nuh peyğamber bakarki güvercinin ağzında zeytin dalı var, ozaman anlarki tufandan kurtuluş ve kara yakındadır . Zeytin dalıyla dönen Güvercin evrensel barışın simgesi olmaya yol açmıştır.

Benzer biçimde Hırıstiyanlıkdada Güvercinin önemli yeri var. İncilde Yahya Peygamber tarafından vaftiz edilen Hz. İsa‘nın başına ‘Kutsal Ruh’un beyaz bir güvercin olarak konduğu anlatılır. Bu nedenle güvercin kutsal Ruh‘un temsilcisidir.

İslamiyette Hz. Muhammed‘in kureyşlerden kaçarken serv dağında  sığındığı mağaranın girişinin örümcekler tarafından örüldüğü ve sonrasında bir güvercin bu örülen ağın tam içine yuva yaparak Hz.Muhammed‘in saklanaşında bulunamamasını sağlarlar. Onun içindirki İslamiyette Aileye bağlılığın simgesi olan güvercin, İnsanlar arsında gönülden gönüle sevgi taşıyan bir canlı olarak bilinir.

Serçeşmemiz Hünkar Hacı Bektaş Veli‘nin güvercin donunda karacaöyüğe gelişi, barışın simgesi olan dünyanın en mazlum hayvanı olan güvercinle gerçekleştiği bazı rivayetlere göre belirtilir.

Gerçeğe hüüü!