ALEVİ Merkez İnanç Kurulu

YÜKSEL BİLGİN

ALEVI Genel Başkanı
Merkez İnanç Kurulu Başkanı

E-Mail: yuksel.bilgin@aleviten.at
Tel.: (+43) 0699 172 38 985

ALİ ONAT

Merkez İnanç Kurulu Başkan Yrd.
.

E-Mail: ali.onat@aleviten.at
.

HÜSEYİN SÖZERİ

Merkez İnanç Kurulu Genel Sekreteri

E-Mail: huseyin.sozeri@aleviten.at

ONUR ONAT

Merkez İnanç Kurulu Genel Sekreter Yrd.
.

ALİ CEMAL GÜLER

Merkez İnanç Kurulu Üyesi

.

ATAKAN TEMEL

Merkez İnanç Kurulu Üyesi

DÜZGÜN SÖZERİ

Merkez İnanç Kurulu Üyesi

RIZA GERÇEK

Merkez İnanç Kurulu Üyesi

ABDULMUSA ABAY

Merkez İnanç Kurulu Üyesi

MMag. SERDAR YILMAZ

Merkez İnanç Kurulu Üyesi

MAHMUT BABAYİĞİT

Merkez İnanç Kurulu Üyesi

HAYDAR AKMAZ

Merkez İnanç Kurulu Üyesi

FERHAT TANRIVERDİ

Merkez İnanç Kurulu Yedek Üyesi

 

.

AVUSTURYA ARAP ALEVİLERİ SÜREĞİ

SUPHİ LİF

Merkez İnanç Kurulu
Arap Alevileri Süreği Üyesi

EDİP UCAL

Merkez İnanç Kurulu
Arap Alevileri Süreği Üyesi

SEMİR NAFİLE

Merkez İnanç Kurulu
Arap Alevileri Süreği Yedek Üyesi