Üyelik Şartları

Cenaze Fonu’na üye olmak için Cenaze Fonu Müşteri Servisi Hattını (+43) 0664 133 76 10 arayarak işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi en yakın ALEVİ Eyalet İnanç Toplumuna uğrayarak Üye Kayıt Formu doldurarak üye olabilirsiniz.

  • Kayıt Formu’nu doldurup imzalı olarak birinci sayfasını Cenaze Fonu’nun Viyana’daki Merkez adresine postalayanız.
  • Fona üyelik, kayıt formu doldurulması sonrası Tablo 1 de öngörülen üyelik aidatının (veya Kampanya ücretinin), Cenaze Nakil Fonu’nun hesap numarasına yatırılmasından 60 gün sonra başlar.

Fondan yararlanma hakkına kavuşmak için Tablo 1 de belirlenen Fon kayıt ücretini (Kampanyalar dışında) fonun banka hesabına yatırmak.

tablo-1

Üyelik aidatının (veya Kampanya ücretinin) ödendikten sonra meydana gelen ani, kaza ölümlerinde, 60 gün şartı aranmaz.

Üye olan kişinin iki adet fotoğrafı ile birlikte kendisi, eşi ve fondan yararlanacak kişilerin ikamet belgesini, ödediği bağış makbuzunun kopyasını, Cenaze Fonu’na iletmesi gerekmektedir.

Fona kayıtlı olan kişi  ya da onun bu fondan yararlanma hakkına sahip olan aile bireylerinden herhangi birinin ciddi hastalığı var ve bunu kayıt formunda belirtmiş ise, hastalığının ciddiyet oranını belirten doktor raporunu da (raporun imza tarihi 30 günü geçmeyecek) kayıt formuna ek olarak sunmakla yükümlüdür.

Cenaze Fonundan yararlanabilecek Aile bireyleri.

  • Üyenin kendisi, Avusturya’da birlikte ikamet eden eşi ve evlenmemiş okula giden çocukları (yani çocuk parası alınan çocukları);
  • Anne ve baba üzerinde Cenaze Nakil Fonu’na kayıtlı olup, daha sonra 19 yaşını dolduran çocuklar, eğer okula gitmiyorlarsa, bildirim yapılmasına gerek olmadan bu haklarını hakkını derhal kaybederler;
  • Üyenin bakmakla yükümlü, çalışamaz durumdaki çocukları (Engelli), yaş sınırı olmaksızın yararlanabilirler;
  • Fonumuz üyesi eğer aynı zamnda ALEVİ İnanç Toplumlarından herhangi birine üye ise ve üye ile birlikte aynı adreste ikamet eden, geliri olmayan, üyenin bakmakla yükümlü olduğu birinci derecedeki akrabaları da (Örnek: Anne ve Babası) Cenaze Nakil Fonu’nun tüm haklarından yararlanabilirler.

.